Häng. Unga har gärna hängt på "framtidsgatan" Hälsingegatan på kvällarna och barn på dagarna. Men trots flera anmälningar om störningar är det svårt att komma åt problemet. Foto: Sacharias Källdén

Klagomål på ljud i stan ökar

Klagomål på buller i staden ökar men bara en bråkdel av dem gäller barns lek, som på Hälsingegatan. I dag finns inga riktlinjer för hur mycket det får låta från en lekplats.

  • Publicerad 06:30, 26 okt 2020

Generellt ökar klagomålen på ljud i Stockholm. För industribuller, byggen och musik finns riktvärden för hur mycket det får låta inomhus men när det gäller lekplatser har inga sådana värden tagits fram. Miljöförvaltningen har fått in ett antal klagomål på just Hälsingegatans nya utformning, men att folk klagar på just barns lek är inte vanligt.

– Det är svårt att hantera sådana klagomål. Det bästa är om det går att lösa med en dialog. Naturvårdsverket kom nyligen med en vägledning när det gäller buller från bollplaner, som i vissa fall kan vara kombinerade med lekplatser. Men om vi skulle göra mätningar i dag är det inte säkert att vi skulle kunna dra någon slutsats av dem, säger Ana Camargo Valencia som är miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljöförvaltningen.

Grannar i Vasastan stör sig på barnens lek

Hon framhåller också, liksom projektledaren för "framtidsgatan" Hälsingegatan på trafikkontoret, att störningar nattetid är en polisiär fråga.

Knepigt att utreda

Enligt Ana Camargo Valencia är klagomål på lekplatser, liksom sorl utanför krogar, knepiga att utreda – och svåra att göra något åt.

– Det är varierande vad det är som låter och hur många som är på plats. Om några står och umgås utanför en krog är det till exempel inte alltid själva restaurangverksamheten som är ansvarig. Sen är frågan hur man ska lösa problemet och vilka krav som är rimliga att ställa, säger Ana Camargo Valencia.

För musikställen använder miljöförvaltningen sig av Folkhälsomyndighetens allmänna råd för buller inomhus. Det som gäller är att det får låta högst 25 decibel från musik och 30 decibel från annat buller, till exempel stolar som flyttas och leveranser.