Klagomål måste hanteras bättre

  • Publicerad 13:36, 13 feb 2012

VÄRMDÖ Lekmannarevisorerna i tre kommunala bolag kritiserar hanteringen av klagomål i Värmdö. VärmdöBostäder AB måste förbättra registreringen av synpunkter och klagomål som kommer in, anser de. Gustavsbergsbadet AB rekommenderas att färdigställa dokumentationen av sina rutiner, medan Värmdö Hamnar bör utveckla registreringen av felanmälningar.

Revisorerna skriver i en gemensam rapport att även om granskningen visar att alla felanmälningar och synpunkter inte registrerats på ett systematiskt sätt har de ändå lett till förbättringar i bolagen.