Kjell Lautrup åkte till akuten med en axel som gått i lås – och fick vänta i tio timmar. Han är nöjd med personalens omsorg, men en sak gjorde honom frustrerad. ”Jag hade ju kunnat få hjälp på närakuten om det varit öppet. Jag hade inte behövt vara på akuten” säger han. Foto: Sara Flodin

Kjell väntade i tio timmar på akuten

Folk som får vänta i timtal med smärtor – eller till och med hinner avlida i väntan på läkare. Köerna på länets akutmottagningar blir längre och längre, tvärtemot vallöftet 2010. Kjell Lautrup åkte in till Sös-akuten när axeln låst sig. Där fick han vänta i tio timmar.

  • Publicerad 00:00, 22 jul 2014

Kjell Lautrup, 52, vaknade med kraftiga smärtor i axeln en tisdag i juni. Han åkte till jobbet ändå, men smärtan avtog inte. Vid lunchtid uppsökte han vårdcentralen i Nacka, men där fanns ingen ledig tid. Närakuten öppnade först klockan 17, så Kjell ringde till sjukvårdsupplysningen.

När han beskrivit sina symptom skickades en ambulans. På Södersjukhusets akut fick han smärtstillande och undersökning. Sedan låg Kjell på en brits i korridoren – i tio timmar.

Inför valet 2010 lovade socialminister Göran Hägglund att ingen patient ska behöva vänta mer än fyra timmar på akuten. Verkligheten är en annan. På Sös tvingas 44 procent av akutpatienterna vänta över fyra timmar. En försämring från 2010 då andelen var 36 procent – och långt ifrån landstingets mål att åtta av tio ska klara fyratimmarsgränsen.

– Det är inte acceptabelt att det tar så lång tid. Att sitta och vänta i timtal rimmar illa med akut vård, säger Mats Granberg, utredare på Socialstyrelsen.

I maj avled en kvinna av hjärnblödning sedan hon bedömts som ”gul”, mindre akut, på Sös. Hon hade då väntat på läkare i åtta timmar.

– Ärendet utreds så jag kan inte säga så mycket. Men det kan vara svårt att se snabba försämringar på äldre patienter, säger Marie Björnstedt Bennermo, chefläkare på Sös.

Genomsnittstiden för en första läkarbedömning skiljer sig i länet. På Capio S:t Göran på Kungsholmen får man i snitt vänta 42 minuter. På Sös i 105 minuter.

Allvarligt, anser Marie Björnstedt Bennermo.

– Väntetiderna är vårt högst prioriterade område. Vi prövar nu ett nytt arbetssätt där sjuksköterskor och läkare jobbar mer i team. Men våra lokaler är inte anpassade för det höga patientflödet, vi kan inte ha optimal bemanning, säger hon.

Gamla är de största förlorarna. Patienter över 80 får vänta allra längst.

– De är sjukare och det kan vara svårt att avgöra vilken vård som behövs. Vi har ingen geriatrik, så de kan bli liggande länge i väntan på transport.

Men den patientgrupp som ökar snabbast på akuterna är kvinnor i åldern 18–34 år.

– Det är en stor ökning och inget vi sett tidigare. Det söker ofta för diffusa buksmärtor, säger Leif Karnström, avdelningschef på landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning.

Inom vården pratas om ”Mc Donalds-effekten”, ungdomar som är vana vid snabb service och söker akutvård för småskador.

– Vi tar det mer seriöst än så. Men många behöver knappast söka till akuten. Vi försöker informera om att ringa 1177 Vård­guiden och få råd, men det är svårt att få genomslag, säger Leif Karnström.

Marie Björnstedt Bennermo instämmer i att fel patienter belastar akuten, och att när- och lätt­akuterna har plats och kapacitet att vårda fler. Om bara patienterna hade känt till dem.

Landstinget satsar 5 miljarder kronor på att bygga ut ­Danderyd, Sös och Capio S:t Görans sjukhus. 2018 ska de ge plats åt 70 000 fler akuta besök per år.

Samtidigt ses de 16 närakuterna över. Ett förslag är att ge dem bättre tillgång till röntgen och provtagning och utöka öppettiderna.

Fakta

En patient fick trycksår – en annan avled

Anmälda fall till Ivo och patientnämnden:

Sös: Patient söker vård efter fall i hemmet. Får vänta åtta timmar på undersökning. Hjärnblödning konstateras. Avlider.

S:t Göran: Dement patient, hög feber och höftskada. Får vänta tio timmar på röntgen som visade fraktur. Patienten får trycksår.

Karolinska Solna: Patient med buksmärtor får vänta 20 timmar trots att hon gråter av smärta.

Sös: Nyopererad patient med uppsvullet ben söker vård. Väntar på läkare i åtta timmar utan mat eller vatten.

Karolinska Solna: Misshandlad kvinna får vänta sex timmar på vård. Hon har då kraftig hjärnskakning och är traumatiserad.

Visa merVisa mindre

Fakta

Hur ska väntetiden på akuten kortas?

Centerpartiet

Uppgradera närakuterna med röntgen och labb, utöka öppettiderna på vårdcentralerna. Skapa tydlighet i systemet så att patienter hamnar rätt från början.

Socialdemokraterna

Det behövs mer mer personal, på det satsar vi 400 miljoner kronor. Stärk geriatriken och satsa mer på jourläkarbilar så att fler kan få en bedömning hemma.

Kristdemokraterna

Inför gräddfiler för äldre och tillsätt fler platser i geriatriken. Inför betald specialistutbildning för sjuksköterskor och höj ingångslönen till 26 000.

Moderaterna

Inför snabbspår till avdelningarna så att patienter, särskilt äldre, hamnar på rätt ställe. Utrymmesbristen ska lösas genom ombyggda och nybyggda akuter.

Miljöpartiet

Ta bort det årliga 2-procentiga besparingskravet på sjukhusen. Anställ mer personal. Lösningen ligger i att ge bättre arbetsmiljö och högre lön till anställda.

Vänsterpartiet

Höj sjuksköterskornas löner till lägst 25 000 kronor. Bygg fler närsjukhus. De geriatriska avdelningarna ska ha tillgång till labb och röntgen. Utred rullande röntgen till äldreboenden.

Folkpartiet

Vi vill satsa mer på direktintag till geriatriken. Personer med stora/komplexa vårdbehov med känd diagnos ska med hjälp av vårdlotsar slippa vänta på akuten.

Visa merVisa mindre