"Vi vill ha svar nu från politikerna om framtiden", säger skolledning och föräldrar. Foto: Anna Z Ek

Kista International Schools framtid hotad

Kista International School bildades av föräldrar i Järva som ville ha en bra skola till sina barn. I år listas skolan som bäst i Sverige enligt Skolverkets SALSA-undersökning. Nu kämpar föräldrar och skolledning för att behålla skolan på plats i Akalla.

  • Publicerad 17:26, 30 aug 2018

Det rings ut till rast på Kista International School i Akalla och snabbt fylls skolgården av lekande barn. Allt som allt går det 400 elever på skolan som är en F-9-skola.

Här på skolan går mestadels elever från Järvaområdet, men även från andra delar av Stockholms län.

Huvudman för skolan är Al-Kowneyn Utbildningscentrum, som bildades för tio år sedan av föräldrar i Järva som ville starta en bra skola för sina barn.

2008 ansökte de om tillstånd för att starta en friskola och fick ja från Skolinspektionen. Till en början hette skolan Nelson Mandela School och hade lokaler i Vinsta. Men sedan 2013 huserar de i före detta Akallaskolan på Sibeliusgången och heter Kista International School.

”Bästa vägen för integration”

Mohamed Hagi Farah, ordförande i skolans föräldraråd, och en av initiativtagarna till skolan, säger att en bra utbildning är den bästa vägen för integration.

– Många skolor har fått lägga ner i Järva för att de inte fungerar och för att föräldrarna väljer skolor på andra ställen i stället. Här har vi en lokal skola som fungerar bra, vilket skapar trygghet.

Föräldrarepresentanterna Roda Mataan och Ali Mohamed och Mohamed Hagi Farah. Ali Mohamed bor i Kungsängen, men har valt att låta sina barn gå på skolan. ”När min äldsta dotter gick i skolan i Kungsängen kunde hon inte räkna ut vad 5 gånger 5 var. Nu har hon A i matte”. Foto: Anna Z Ek

Mohamed Hagi Farah har två barn på skolan nu. Hans äldre dotter Kahadija Mohammed Hagi tillhör den första kullen som gick ut skolan. Hon gick ut gymnasiet i våras. Nu ska hon söka in till läkarlinjen.

– Flera av mina klasskompisar pluggar vidare, till apotekare, medicinare, optiker. Det har gått bra för oss, säger hon.

Kahadija Mohammed Hagi siktar på att bli läkare. Foto: Anna Z Ek

Skolan hyr lokalerna av Svenska Bostäder. Men de har bara ett korttidskontrakt. Nu kämpar skolledningen och föräldrarådet för att skolan ska få vara kvar i Akalla.

Känner sig motarbetade av staden

– Vi har ett korttidskontrakt som sträcker sig till 2019 med löfte om ytterligare ett år fram till 2020. Vi vill ha ett längre kontrakt, så vi kan planera med framförhållning, säger Johan Segerfeldt, rektor på Kista International School.

Johan Segerfeldt, rektor på Kista International School. Foto: Anna Z Ek

De har länge försökt att få Stockholms stad att ge dem ett längre kontrakt och nu är de oroliga för framtiden.

– Vi har haft möte med Olle Burell fyra gånger och försökt förklara vad vi gör och vad vi vill. Vi upplever att politikerna inte ser vad vi är, utan har fördomar och tror att vi är en konfessionell skola med vinstintresse, trots att vi gång på gång förklarar att vi inte är en religiös friskola och att vi driver den utan vinstintresse, säger Johan Segerfeldt.

Olle Burell: ”Jag är engagerad”

Skolborgarråd Olle Burell (S) säger att han är väldigt glad för den verksamhet som Kista International School bedriver.

– Vi jobbar på att de ska få verka i lugn och ro och det första vi har gjort är att vi har medverkat så att de har fått förlängt kontrakt i ett år – förhoppningen är att det ska kunna förlängas ytterligare i ett år, till 2020.

Varför kan skolan inte få ett längre kontrakt?

– Innan vi kan ge ett nytt löfte måste de tillsammans med Svenska Bostäder komma överens om hur lokalerna ska renoveras. Just nu håller vi på att se över hela byggnaden för att se vad som behöver åtgärdas, alltifrån ventilation till eventuella problem med radon, säger Olle Burell.

Skolledningen och föräldrarna upplever att de motarbetas av staden för att det är en friskola. Är det så?

– Jag kan inte förstå det. Jag har haft många möten med dem för att säkerställa verksamheten. Det är instabilt för flera skolaktörer på Järvafältet, då det finns en överetablering av skolor och både kommunala och fristående skolor vill ha elever, säger Olle Burell.

Kista International School är en av de bästa i landet enligt Skolverkets SALSA-statistik över grundskolors resultat med hänsyn tagen till elevernas bakgrundsfaktorer.

Bäst i landet

Både 2016 och 2017 var 96 procent av eleverna behöriga till gymnasiet och då låg de på plats fyra i hela landet.

I år toppar de listan överlägset.

– Det beror på att vi har engagerade lärare och små klasser, och föräldrar som är delaktiga. Järva är ett område som på senaste tiden präglats av kriminalitet. Skolan är en del av samhällsutvecklingen och bidrar till att motverka såväl nyrekrytering till kriminella gäng som den allmänna hopplösheten, säger Johan Segerfeldt.

”Lokalerna är i dåligt skick”

Ann-Margarethe Livh (V) bostadsborgarråd och ordförande i Svenska bostäder, säger att det just nu pågår en fördjupad utredning om skollokalernas status.

– Lokalerna har länge uppvisat ett mycket dåligt skick. Utredningen som görs av Svenska Bostäder beräknas vara klar någon gång runt mitten av oktober.