Skolan kommer ligga i närheten av det centrala torget. (Visionsskiss) Foto: Landskapslaget/Stockholms stad

Kista får skola för 900 elever

Det framväxande området Kista Äng ska få en grundskola för 900 elever. Kostnaden uppgår till 385 miljoner kronor, och skolan kommer stå klar 2025.

  • Publicerad 16:41, 15 sep 2020

Det har länge funnits planer på att bygga en ny stadsdel i norra Kista, i kilen mellan Torshamnsgatan och Kista Alléväg. Sammanlagt planeras cirka 1 700 bostäder, arbetsplatser, skola och förskola i kvartersstruktur med parker och torg i det nya området, som ska kallas Kista äng.

Nu står det klart hur skolan kommer att se ut. På kommunfullmäktige den 31 augusti klubbades genomförandet, som innebär att en F-9-skola kommer att börja byggas i januari 2022, och beräknas vara klar 2025. Sammanlagt kommer den ha plats för 900 elever och vara 9 073 kvadratmeter stor.

– Staden har stora ambitioner med att komplettera bostadsbeståndet och rusta upp det offentliga rummet. Tillskottet av bostäder medför också en ökad befolkning och fler barn i stadsdelen, vilket förutsätter utbyggnad av befintliga skolor men även nya skolor, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad, i en kommentar.

Uppskattas kosta 385 miljoner  

Den aktuella skolan planeras nära det centrala torget och stadsparken, vilket ska bidra till en säkrare miljö.

– Det ökar graden av en attraktiv boendemiljö med levande stadsrum och rörelse, vilket i sig bidrar positivt till tryggheten i området, säger Joakim Larsson.

Kostnaden för skolan beräknas uppgå till 385 miljoner kronor. Produktionen kommer ske av Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, i samarbete med övriga aktörer i området, och samordnas av exploateringsnämnden.