Kioskerna blir kvar vid Fridhemsplan

Kioskerna blir kvar vid Fridhemsplan. Det tänker politikerna i trafiknämnden besluta på nästa möte.

  • Publicerad 15:18, 1 dec 2016

Mitt i har tidigare berättat om planerna för Drottningsholmsvägen vid Fridhemsplan. Trottaren ska breddas och fräschas till.

Samtidigt har frågan lyfts över vad som händer med de populära kioskerna vid busshållplatsen. Till en början var det tänkt att kioskerna skulle flyttas, något som ledde till protestlistor och att politikerna skickade ett uppdrag till tjänstemännen om att utreda om kioskerna kunde vara kvar.

Nu ska det nya förslaget tas upp på nästa trafiknämnd. Där presenteras två alternativ. Antingen får kioskerna stå kvar ungefär där de står i dag. Eller så får de flytta till torget på andra sidan gatan, något tjänstemännen rekommenderar. Det första alternativet skulle nämligen både skugga den nya gatan och kunna vara ivägen för funktionshindrade, enligt förslaget.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén menar dock att man ändå kommer att gå på det första förslaget – att låta kioskerna stå ungefär där de står.

– Ett skäl är att vi uppfattat att både Kungsholmsborna och de som väntar på bussen uppskattar att de ligger där. Man kan också se att det blir en mer dynamisk och levande plats. Det vore tråkigt att flytta kioskerna till andra sidan där det är mindre flöden av folk, säger han.

Hur ser du på farhågorna att kioskerna kan försvåra för funktionshindrade?

– Det är inritat ett ledstråk där och det får man väl helt enkelt se över och justera. Den placeringen är inte huggen i sten, säger Daniel Helldén.

Varför genomför man breddningen av trottoaren?

– Det är en av våra centrala kollektivtrafiknoder och just nu är det en jättelik refug i mitten av gatan som är helt onödig. Vi kan använda den här ytan bättre med större ytor för gående.

Man har tidigare pratat om en tunnel under Drottningholsvägen. Är den idén begravd?

– Det finns inte med i det här förslaget och är inget vi planerar att gå vidare med just nu i alla fall, säger Daniel Helldén.