Anders Biörck och Åke Johansson fiskade upp en krabba för andra gången i Baggensfjärden. Foto: Läsarbild Most Photos/Läsarbild

Kinakrabban kom från barlasttankar

Krabban från Kina som fångades upp av fiskarvännerna Åke Johansson och Anders Biörck i början av oktober kom från ballastvatten. I första artikeln som publicerades var det något otydligt beskrivet.

  • Publicerad 13:37, 24 okt 2018

Det var i början i oktober som Åke Johansson och Anders Biörck fick en krabba i nätet. Det var andra gången de fiskade upp en ullhandskrabba i Baggensfjärden.

Krabban kom troligtvis från ett fartyg från Kina som tömt sina barlasttankar och som överlevt i tanken hela resan. Tankarna, som kallas ballast, fylls med vatten för att ge fartygen stabilitet allt eftersom last i lastrum eller lasttankar fylls eller lossas.

– Att länsa ut ballastvatten är både nödvändigt och tillåtet beroende på typ av last och yttre förhållande som väder, fartområden med mera, säger Staffan Kvarnström, som tidigare bland annat varit operativ chef för Kustbevakningen och är kunnig inom sjöfartsfrågor.