Killingebor rasar mot fjuttstråle i kranen

Sedan vattenläckan i januari är vattentrycket hos de 96 husen i Killinge så dåligt att de boendes livskvalitet påverkas avsevärt. – Vi vill att kommunen tar bort avgiften tills det fungerar. Vi betalar för VA och det är kommunen som har ansvar för detta, säger Anders Thoor, ordförande i föreningen.

  • Publicerad 15:09, 20 jun 2018

När vattenläckan i de kommunala vattenledningsnätet hade lagats i januari i år började problemen för boende i de 96 husen i Killinge.

Vattentrycket är så dåligt så flickorna inte kan skölja schampot ut håret

Anders Thoor

Ur kranarna rinner vattnet så fjuttigt att diskmaskiner stannar och en dusch blir en knepig process.

– Vattentrycket är så dåligt så flickorna inte kan skölja schampot ut håret, säger Anders Thoor, ordförande för Tallbergets samfällighetsförening i Killinge.

Vattenbristen sätter sig på humöret

Han berättar att föreningen upprepade gånger varit i kontakt med staden om problemet men att inget hänt mer än att de fått en förklaring till varför vattentrycket är så dåligt.

– Det är kommunens ansvar att se till att det finns vatten, säger Anders Thoor.

Han tycker att vattenfrågan försämrar livskvalitén för Killinge.

– Informationen har inte varit bra. Det här tar på humöret.

Problem sedan januari – men också i 20 år

Enligt informationen från teknik och fastighetsavdelningen har det varit känt i nära 20 år att vattentrycket i området har varit dåligt. Mycket enkelt uttryckt handlar det om att området ligger på en höjd, långt ut i öns ledningssystem.

Vattenläckan i januari, där all nödvändig lagning blev helt färdig först nu i midsommarveckan och det faktum att det varma vädret fått folk att använda mer vatten än vanligt har ytterligare förvärrat situationen.

Tillfixning undersöks

Ansvarig politiker, Christer Åkerhielm (M), ordförande i teknik och fastighetsnämnden menar att Killingeborna har rätt att kräva fungerande vatten

– Det är klart att de ska ha en bra vattenförsörjning, säger han.

På teknik- och fastighetskontoret har det bildats en intern arbetsgrupp för att undersöka förutsättningar för att höja upp vattentrycket  i Killingeområdet. 

Till exempel skulle en tryckestegringspump kunna förbättra situationen.

Vi struntar i utredningar och förklaringar.

Andreas Theorell

Styrelsemedlemmen Andreas Theorell är dock skeptisk till kommunens löften.

– Vi struntar i utredningar och förklaringar. Vi betalar för en tjänst vi inte får. Vi har haft en dialog med kommunen om detta sedan i januari utan att få någonsomhelst utfästelse om och hur och när det ska åtgärdas, säger han.

Teknik och fastighetskontoret skriver dock till Klillingeborna att det inte är säkert att det lyckas.

”Det finns inga garantier för att det kan leda till en lösning då trycknivån har varit känd i 19 år och våra föregångare har inte åtgärdat det av någon för oss okänd anledning”, står det i mailet.

Vill inte betala

–  Det låter ofattbart att det skulle ha varit så, säger Christer Åkerhielm (M)

Han betonar att politikernas utgångspunkt är att vattnet ska fungera väl.

Vi betalar för vatten som inte levereras.

Anders Thoor

Ordföranden i samfällighetsföreningen, Anders Thoor menar dock att de borde få sin VA-avgift borttagen eller kraftigt reducerad, framförallt på grund av problemen som varit sedan januari.

– Som kund kan man ställa krav. Vi betalar för vatten som inte levereras, säger han.

Christer Åkerhielm kan inte säga något om slopade eller reducerad avgift för Killingeborna.

– Jag har ingen kommentar ett åsikt om det, säger han.