Våldet i ungas parrelationer är vanligare än hos vuxna. Foto: Sacharias Källdén

Killars våld mot tjejer ett osynligt område

Våldet är vanligt, och det är allvarligt. Men samhällets kunskap om partnervåld bland unga är dålig. Det behövs ett helhetsgrepp, menar Brå.

  • Publicerad 07:32, 2 dec 2021

Rapporten våld i ungas parrelationer var ett regeringsuppdrag där Brå skulle studera vilka åtgärder samhället skulle kunna vidta för att motverka våld i ungas parrelationer.

I arbetet har man studerat svensk och internationell forskning, intervjuat ungdomar, arbetat med en idéverkstad med unga och intervjuat yrkesverksamma inom flera områden.

Vad har ni kommit fram till?

– De viktigaste resultaten är att vi kan se att våld i ungas parrelationer är ett allvarligt problem med allvarliga konsekvenser. Det är vanligt, vanligare än hos vuxna, men samtidigt eftersatt. Kunskapen saknas såväl hos de unga som hos vuxna och professionella som arbetar med unga. Det är ett i stort sett osynligt område trots att det är så vanligt, säger Monika Sellgren Karlsson som var projektledare för rapporten.

Men Monika vill ändå se ljust på framtiden. Det går framåt och problemet får allt mer uppmärksamhet.

Men nästan allt arbete återstår, eftersom så lite gjorts.

Kunskapsspridning

Det behövs ett helhetsperspektiv där det handlar om att ge unga kunskap om normer och samtycke och rikta uppmärksamhet mot utsatta grupper, där våld i hemmet är en riskfaktor. Även unga med psykisk ohälsa, och ojämställda värderingar är en riskfaktor.

Dessutom behöver myndigheter, såväl som vuxna som arbetar med ungdomar, få kunskap i ämnet.

– Sedan behöver vi insatser när våldet redan har skett, vi behöver förebygga återfall hos de som utövat våld. Och upptäcka våldet, det är en annan sak, säger Monika Sellgren Karlsson.

En annan viktig aspekt av problemet är att våldet riskerar att följa med in i vuxenlivet.

– För att förebygga våld i vuxnas relationer behöver vi börja med de unga, säger Monika Sellgren Karlsson.

SATSNING. Socialborgarråd Jan Jönsson (L). Foto: Pekka Pääkkö

Satsar 30 miljoner

I Stockholms Stad har man precis klubbat budgeten för 2022, där man ger ett tillskott på 30 miljoner kronor för att stärka arbetet med förebyggande åtgärder mot våld i nära relationer. I den förstärkningen ingår ett nytt uppdrag att ta emot unga som upplever våld i nära relationer.

– Det är självklart att även unga ska kunna få hjälp när de utsätts för våld av sin partner och därför gör vi den här satsningen. Redan idag har ungdomsmottagningar börjat screena för våldsutsatthet bland de ungdomar som kommer till mottagningarna, säger socialborgarråd Jan Jönsson (L).

Under 2022 öppnar också ungarelationer.se, ett stöd för föräldrar till barn som utsätts eller utövar våld i en partnerrelationer. Föräldrar kommer kunna ringa och chatta med en psykolog och man kommer driva en bred nationell informationskampanj riktad mot föräldrar om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. 

Hit kan du vända dig för hjälp och information

Rapporten Våld i ungas parrelationer hittar du HÄR.

Stiftelsen 1000 Möjligheter

Ungarelationer.se

UMO.se - regionernas organisation om sex, hälsa och relationer

Socialtjänstens relationsvåldsteam

Visa merVisa mindre