Karolinska institutet byter ut kontroversiella namn. Foto: Stefan Källstigen

KI gör upp med nazister och rasbiologer

Nu rensas nazister och rasbiologer bort från Karolinska institutet.

  • Publicerad 14:50, 2 nov 2021

De salar på Karolinska institutet i Solna som fått namn efter Anders och Gustaf Retzius ska döpas om.

Även gatan von Eulers väg får nytt namn.

Det har nu Karolinska institutet beslutat, rapporterar Sveriges radio.

Hösten 2020 utsåg KI:s rektor Ole Petter Ottersen en arbetsgrupp med uppgift att undersöka på lärosätets historiska arv.

En belastning

Arbetsgruppen har nu tittat på minnesmärken samt namn på byggnader, vägar, och undervisningssalar, och ska även sätta sig in i Karolinska Institutets anatomiska samlingar, inklusive deras uppkomst.

"Vissa historiska namn är en belastning på grund av att de står som symboler för åsikter eller forskning som strider mot våra nuvarande värderingar" skrev rektor på sin blogg i somras.

Kända rasbiologer

Anders Retzius (1796-1860) och hans son Gustaf Retzius (1842-1919) var kända professorer inom rasbiologisk forskning, som baserades på den då utbredda uppfattningen att det fanns distinkta ”raser”.

De gjorde mätningar av framförallt kranier, och KI har i dag en samling med cirka 800 mänskliga kranier som delvis byggdes upp av dem.

Vad de salar som burit deras namn nu ska heta är inte känt.

Nytt namn på väg

Känt är dock att von Eulers väg, som fått sitt namn efter nazisten Hans von Euler, helt enkelt byter namn till Ulf von Eulers väg.

Ulf von Euler (1905-1983) var fysiolog och farmakolog som tilldelades Nobelpriset 1970.