Föroreningar. När sediment i Råcksta träsk undersöktes hittades höga halter av vissa kemikalier. Foto: Mostphotos

Kemikalier hittade i Råcksta träsk

Relativt höga halter av flamskyddsmedel. Det har hittats i Råcksta träsk. Nu ska staden ta fram åtgärder för att minska föroreningarna.

  • Publicerad 10:05, 4 dec 2020

Flera av stadens vattendrag har studerats för att ta reda på om och i så fall hur förorenade de är.

Råcksta träsk är det enda vattendrag som har provtagits i Hässelby-Vällingby. Här hittades relativt låga halter av metaller och organiska föroreningar.

Men det är ett ämne som sticker ut. Höga halter av bromerade flamskyddsmedel, som används för att förhindra brand i brandfarliga produkter, finns i Råcksta träsks sediment. Det konstaterar WSP, som har gjort undersökningarna, i sin rapport.

Nu ska resultaten användas i stadens arbete med att förbättra den kemiska statusen i vattendragen.