Krossgatan. Erik Slottner (KD) vill se levande bottenvåningar och en allé längs Krossgatan i framtiden. Foto: Kevin Wedin

KD: Gör Vinsta till ett levande bostadsområde

Med Förbifart Stockholm och närheten till tunnelbanan anser KD att Vinsta har bra möjligheter att bli ett levande område. Nu vill man ändra markklassificering och tillåta företag och bostäder.

  • Publicerad 13:48, 16 sep 2015

Tidigare i år skrev Erik Slottner, gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholm stad, en motion angående utvecklingen av Vinsta företagsområde.

– Min vision är att skapa ett klassiskt kvartersområde, med både bostäder, arbetsplatser och andra verksamheter, det finns inte i samma utsträckning i Västerort. Det ska vara levande bottenvåningar, en allé längs Krossgatan och restauranger och fik, säger han.

Får inte bygga bostäder

Men i dagsläget går inte det. Vinsta företagsområde klassificeras i dag som industrimark, även kallad J-klassning. Det innebär att bostäder inte får byggas på området och samtliga företag, som inte bedriver industriverksamhet, har endast temporära bygglov, bland annat Vinsta grundskola.

– Nu är det fel klassificering, det var säkert rätt för sin tid men inte så som det ser ut i dag. Nästan alla industrier är borta, det är kontorsverksamhet och fastighetsägarna bör få besked om områdets utveckling.

"Ett dött område"

Enligt Erik Slottner riskerar området att förfalla om man inte gör en satsning nu.

– Om det bara tillåts industri blir fastigheterna värdelösa, det blir ett dött område och företagen tvingas lämna Vinsta.

Med Förbifart Stockholm och närheten till tunnelbanestationen Johannelund menar Erik att det vore synd att inte utnyttja potentialen.

– Det finns en bra infrastruktur med alla möjligheter för en hög exploateringsgrad. För Stockholm, som ska växa, är det här en optimal plats.

”Börjar bli skyndsamt”

Nu ska motionen behandlas i stadsbyggnadsnämnden och i exploateringsnämnden för att till slut avgöras i kommunfullmäktige. Och Erik Slottner är beslutsam i sitt förslag och menar att staden bör agera omgående.