Konceptbild. Nya cykelbanor kan byggas på Katarinavägen. Ambitionen är att de ska stå klara 2023. Foto: Stockholms stad

Katarinavägen kan få nya cykelstråk

Katarinavägen och Renstiernas gata kan få nya cykelbanor. Det föreslår staden, som vill underlätta cykelpendlingen mellan Slussen och östra Södermalm.

  • Publicerad 09:30, 3 nov 2020

Nyligen öppnade Katarinavägen återigen för busstrafik, och 2023 är det dags för vanliga bilar att också släppas fram på gatan igen.

För att säkra framkomligheten för cyklister längs Katarinavägen och Renstiernas gata föreslår därför staden att nya cykelbanor anläggs.

– De cykelbanor som finns där idag är inte tillräckligt breda, och heller inte anpassade för de nya trafiklösningarna i Slussen. Katarinavägen och Renstiernas gata är viktiga pendlingsstråk, och vi måste förbättra infrastrukturen där, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Förslaget är att det mellan Borgmästartrappan och Fjällgatan anläggs en dubbelriktad cykelbana på Katarinavägens norra sida. Därefter, fram till Folkungagatan, föreslås enkelriktade banor på vardera sida om Renstiernas gata.

Ökad framkomlighet. Nya cykelfält kan byggas på var sida om Renstiernas gata, på sträckan mellan Fjällgatan och Folkungagatan. Foto: Stockholms stad

Permanent vändning

Överfarter ska också till i höjd med Fjällgatan.

– Exakt hur den ska utformas är inte klart. Trafikkontoret ska titta på olika lösningar, men ett alternativ skulle vara en passage där andra trafikslag har väjningsplikt, säger Daniel Helldén.

Staden ska även utreda om det går att göra vändslingan, som ger bussar och bilar möjlighet att vända på Katarinavägen, permanent.

Ambitionen är att de nya banorna ska vara på plats innan 2023. Uppskattad kostnad för projektet är 44 miljoner kronor.

Inriktningsbeslut ska tas av trafiknämnden 12 november.

Cykeltrafiken på Katarinavägen

Enligt stadens mätning passerade 5600 cyklister Katarinavägen varje dygn under 2019.

År 2030 räknas den siffran stiga till 10 000 per dygn.