Förskolegården var en viktig anledning till att Emma Granqvist valde att placera sin son på "På Stubben" i Grönsta. Foto: Pekka Pääkkö

Kartläggning: så mycket lekyta har förskolebarnen på Lidingö

Forskning visar att barn rör sig mindre på förskolor med små gårdar. Men bara 4 av 26 kommuner i länet lever upp till Boverkets rekommendationer, visar Mitt i:s kartläggning. På Lidingö är målsättningen att gårdarna ska vara stora – men det är inget krav.

  • Publicerad 05:06, 1 jun 2020

40 kvadratmeter per barn och minst 3 000 kvadratmeter totalt, ungefär en halv fotbollsplan. Så stor ska ytan där barnen kan leka utomhus på en förskolegård vara, rekommenderar Boverket.

Mitt i har kartlagt hur stor lekyta barnen i länet  – och här på Lidingö – har. Det visar sig att de flesta inte kommer i närheten av rekommendationen – eller så kan kommunerna inte svara på hur stor yta deras förskolor har.

  • 4 av 26 kommuner uppger att de har en genomsnittlig friyta på över 40 kvm per barn
  • 9 av 26 kommuner kan inte svara på hur stora friytor deras förskolor har
  • 3 av 26 kommuner uppger att det finns förskolor som saknar egen gård

– Det är inte bra! Att ha en alldeles för liten gård är som att spärra in djur i ett trångt utrymme, säger Cecilia Boldemann, forskare vid Karolinska Institutet.

Förskolor med små gårdar bör använda naturområden

På Lidingö vill staden att gårdarna ska uppfylla Boverkets krav på 40 kvadratmeter per barn. Men staden har inga beslutade riktlinjer som kräver det. Skulle en förskola inte ha någon yta för sin utevistelse måste huvudmannen för förskolan beskriva hur de tänker använda naturområden utanför förskolan som en pedagogisk yta. 

En som är nöjd med sitt barns förskolegård är Emma Granqvist. Men hon inser också att man kanske inte kan välja förskolan runt hörnet om man vill ha den perfekta gården. Hennes son  går på ur- och skurförskolan På Stubben i Grönsta.

– Det är inte precis den närmaste förskolan. En viktig anledning till att vi valde just här var gården. Den och konceptet som innebär att de är ute mycket.

Fantasifull gård

Emma tycker att den fantasifulla gården med flera små hus att gå in i, väl till tagna ytor och roliga lekredskap påminner om platser hon lekte på i sin egen barndom.

Hon tillmäter gården på förskolan stor vikt.

– Det är 90 procent av barnen vardag, säger hon.

För sonens del har hon prioriterat en bra utemiljö framför närhet.

– Det är en avvägning. Bygger man förskolor nära bostadsområden och kollektivtrafik finns inte plats för så stora gårdar.

Vad gillar din son mest här?

– Fågelgungan är en favorit. Och så gillar han att vara i sandlådan.

Så stora är förskolegårdarna i din kommun

KommunGenomsnittlig yta utomhus, kvm per barnGenomsnittlig yta utomhus, nybyggda förskolor, kvm per barn
SollentunaIngen uppgift30-40
Järfälla2430-40 samt minst 3000 totalt
Upplands VäsbyIngen uppgift Minst 30 samt minst 2000 totalt
Upplands-BroIngen uppgift 30
Täby25-7540
DanderydIngen uppgift40 (senaste bygget)
VallentunaIngen uppgift40
Österåker Ej svaratEj svarat
Vaxholm59Ingen nyproduktion
SigtunaIngen uppgift40
Norrtälje4515, helst åtminstone 20
EkeröIngen uppgiftEftersträvar 40
Lidingö40Liten nyproduktion
Solna29Ingen uppgift
SundbybergIngen uppgift20
NackaIngen uppgift 10-30
Värmdö5030
Tyresö66*Eftersträvar 40
Huddinge35 (siffra från 2015)20-40, 2000-3000 totalt
Botkyrkaca 40Ca 38
SalemEj svaratEj svarat
Haningeca 35 40
NynäshamnEj svaratEj svarat
Nykvarn6247
SödertäljeIngen uppgift40
Stockholms stad32Ingen uppgift

* Den genomsnittliga friytan bygger på ett urval av förskolor med egna gårdar, där de som delar gårdar med skolor är borträknade.

Fotnot: Uppgifterna avser främst kommunala förskolor. I Österåker, Salem och Nynäshamn har kommunerna inte kunnat svara på frågorna.

Källa: Mitt i:s enkät till länets samtliga kommuner. Sammanställningen bygger på dessa svar.

Mer spring på större gårdar

Hur stor en gård är påverkar hur mycket barn rör på sig. Det visar forskning.

– Det är ett övertygande samband, säger Daniel Berglind som lett en studie i ämnet.

Men det finns något som är ännu viktigare: Att förskolorna har skriftliga riktlinjer för hur barnen ska rör på sig mer.

Stora skillnader mellan kommuner…

Mitt i:s kartläggning visar också att det är stora skillnader mellan kommunerna. På Värmdö är den genomsnittliga friytan 50 kvadratmeter per barn, medan Järfällas barn får ungefär hälften: 24 kvadratmeter var.

I Stockholms stad är gårdarna grovt räknat dubbelt så stora i ytterstaden som innanför tullarna. Alla stadsdelar har dock inte uppgifter om hur stora gårdarna är, och just nu arbetar stadsbyggnadskontoret med en ny, central kartläggning av detta.

– Det är ett omfattande arbete att samla in rätt data. Syftet är att få ett bättre planeringsunderlag, säger Daniel Andersson på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

… och ännu större i framtiden

När det gäller framtidens förskolor ser skillnaderna ut att bli allt större – både mellan kommunerna och inom dem.

Ett 10-tal kommuner uppger att de fortfarande siktar på minst 30-40 kvadratmeter friyta per barn när de bygger nya förskolor. Sundbyberg har som mål att friytan på gårdarna ska vara 20 kvadratmeter per barn, medan Nacka siktar på 10-30 kvadratmeter per barn, beroende på läge i kommunen.

Sollentuna uppger att det inte går att uppfylla kommunens egna riktlinjer i de centrala delarna, och i Huddinge blir gårdarna dubbelt så stora i de perifera delarna som i de centrala.

Fakta

Så gjordes kartläggningen

Mitt i har i enkätform frågat alla kommuner i Stockholms län samt stadsdelar i Stockholms stad hur stora deras förskolegårdar är.

Sammanställningen bygger på dessa svar.

I tre fall har inga svar inkommit, trots påminnelser: Österåker, Vaxholm, Salem och Nynäshamn.

Visa merVisa mindre