Kårstabor riskerar miljonsmäll för vatten

Miljonavgifter för kommunalt vatten och avlopp och för vägar de inte vill ha. Okänsliga avstyckningar av tomter. Uppmaningar att flytta på 100-åriga hus. Kommunens förslag till ny detaljplan väcker ilska bland Kårstaborna.

  • Publicerad 18:04, 5 jul 2018

I det lantliga Kårsta saknar många fastigheter fortfarande kommunalt vatten och avlopp. Mellan husen går smala grusvägar som förstärker det idylliska intrycket.

Men det har tagit ovanligt lång tid för kommunen att få fram ett förslag på hur det ska åtgärdas. Hela sex år har gått sedan planuppdraget kom och när förslaget på ny detaljplan skickats ut väcker det både ilska och besvikelse bland Kårstaborna.

Miljonavgifter

För den avgift som aviseras kommer att bli hög – för flera hamnar den runt miljonen.

– Folk är helt förtvivlade, säger Kårstabon Laurent Drozin. De har hela sitt kapital i sina hus. Många har flyttat hit eftersom det är billigt. Plötsligt avkrävs man en avgift på flera hundra tusen, ibland över en miljon. Det har tappat all rimlighet. Hade det bara handlat om v/a-kostnaden hade vi förstått. Men det här är inte rimligt. Vi vill ju inte ens ha någon asfaltsväg på 9,5 meter här.

Det har tappat all rimlighet

Laurent Drozin

Han har, efter att ha pratat med Roslagsvatten, förstått att han riskerar att behöva betala kommunen drygt en miljon kronor. Visserligen lägre än de 1,7 miljoner han fruktade.

– Men det är fortfarande en miljon för att kunna bo kvar i mitt hus.

Hur ska du få råd med det?

– Jag vet inte om jag kan belåna huset med nuvarande villkor. Aldrig i min vildaste fantasi hade jag trott att jag skulle behöva det.

I området står faluröda trävillor byggda i början av 1900-talet i lummiga och uppvuxna trädgårdar. Men i detaljplaneförslaget är avstyckningsrätter inlagda. Gränsdragningarna har gjorts utan hänsyn till byggnadernas placering eller att bergväggar kan ligga i vägen för en avstyckning.

Anna Plick och Jon Söderblom.

– Vi kan inte stycka av vår tomt så att den blir säljbar, säger Jon Söderblom. Kommunen säger att vi kan riva eller flytta huset. Det är finns ingen rim och reson i det, i så fall går vi back med flera miljoner. Och det är inom riksintresseområde, skyddsvärd kulturmiljö. 

Kulturvärden förloras

– Vi räknar också med att de kommer att expropriera delar av vår tomt för att bygga vägen, säger han. Då blir vi av med våra äppelträd. Vi förlorar både ekonomiskt och affektionsvärde.

En rapport om Kårstas kulturhistoriska värden gjordes i mars. Den betonar att stationssamhällets fina karaktär kan gå förlorad om många tomter styckas av och bebyggs.

Denniz Yucel.

En som drabbas hårt av planerna är Denniz Yucel. 2016 köpte han sin tomt för 750 000 kronor för att kunna bygga det hus han drömmer om. Bygglovet kom ganska snabbt men han fick vänta osedvanligt länge på byggstart. Inte förrän den 7 juni i år gick det igenom. 

Bara tre veckor senare, den 27 juni, fick han beskedet att fastigheten ska exproprieras.

– De säger att de ska bygga en vattendepå på min tomt. Nu ligger jag ute med en miljon för tomten, arkitekter och andra utgifter. Jag mår inte bra psykiskt av det här, säger han.