Omställning. Karolinska universitetssjukhuset ändrar om i organisationen. Foto: Mostphotos

Karolinska minskar antalet chefer

En rad förändringar kommer att ske i Karolinska Universitetssjukhusets organisation efter att man nu har utvärderat den organisationsmodell som infördes 2016.

  • Publicerad 12:26, 20 jun 2019

Under 2018 och 2019 har ett flera arbetsgrupper på Karolinska Universitetssjukhuset arbetat för att utvärdera sjukhusets organisationsmodell, som infördes 2016. Detta till följd av intern kritik som riktats mot modellen.

I utvärderingen kommer man bland annat fram till att chefsleden har blivit för många och ansvarsfördelningen på sjukhuset är otydlig, enligt ett pressmeddelande.

Utvärderingen visar även att det finns ett behov av en justering av nuvarande modell, snarare än att börja om från början. Därför kommer man nu åtgärda de "gråzoner och otydligheter" som man har upplevt med modellen.

– Organisationen är till för patienten, för att vi ska kunna ge patienten ett så bra omhändertagande och ett så bra medicinskt resultat som möjligt. Därför bevarar vi grunden med patientflöden och patientflödesledningsgrupper. Men det har också funnits problem. Ett av dem är för många chefsled som gör att det blivit för komplicerat att fatta beslut. Det förenklar vi nu genom att slå ihop ett antal chefsnivåer och förtydliga verksamhetschefsansvaret, uppger sjukhusdirektör Björn Zoëga i ett pressmeddelande.

Sjukhusets medarbetare har över sommaren möjlighet att ge synpunkter på justeringarna av organisationen innan ett beslut om den fattas.

Så här förändras organisationen på Karolinska Universitetssjukhuset:

● Flera chefsroller slås samman.

● Antalet enheter minskar genom att man slår ihop dem och bildar organisatoriska verksamheter. De enheter där vård produceras.

● "Tema Hjärta och Kärl" och "Tema Neuro" slås samman och bildar ett nytt tema.

● De tidigare "Funktion Akut" och "Tema Trauma och Reparativ Medicin" slås också samman och bildar det nya "Tema Akut och Reparativ Medicin" som kommer att kunna hantera flera av de akuta patienterna i en mer sammanhållen vårdprocess.

● "Tema Kvinnosjukvård" separeras från det som nu kallas "Tema Barn och Kvinnosjukvård" i syfte att förstärka fokus på kvinnors sjukdomar.

● Verksamhetschef får ansvar för den medicinska specialiteten.

● En medicinsk enhet för multisjuka patienter skapas inom Tema Åldrande. Detta för att skapa bättre förutsättningar för ett bra omhändertagande av dessa patienter.

Visa merVisa mindre