BARNSJUKVÅRD. Underbemanning och stress angavs som orsak till misstaget när ett barn fick hjärtstillestånd på sjukhuset. Foto: Åsa Sommarström

Karolinska får kritik för underbemannad barnsjukvård

Barnsjukvården vid Karolinska universitetssjukhuset har problem att bemanna, konstaterar Inspektionen för vård och omsorg. Samtidigt flyttas personal därifrån till covidvården.

  • Publicerad 17:00, 13 jan 2021

Vi behöver få tillbaka vår barnpersonal så snart som möjligt

Ett svårt sjukt barn vid Karolinska universitetssjukhuset drabbades av hjärtstillestånd sedan näringsdropp getts i för hög takt.

Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Enligt anmälan förklarades misstaget med att det rådde "en icke fungerande arbetssituation på avdelningen med överbeläggningar, ny personal och ständiga störningsmoment för personalen".

Brist på personal

Händelsen inträffade hösten 2017. Ivo inledde senare en tillsyn och har nu kommit med sitt beslut. Och de konstaterar att problemen finns kvar.

Det finns inte tillräckligt med personal med den kompetens och erfarenhet som krävs i relation till arbetsbelastningen, skriver Ivo, och det medför patientsäkerhetsrisker.

Ändå är det just barnsjukvården vid Karolinska universitetssjukhuset som nu får bidra med personal för att klara covidvården vid sjukhuset. Det handlar om hundratalet medarbetare.

"Rimligt att stötta covidvården"

Enligt Svante Norgren, temachef vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, är det självklart att hjälpa till.

– Det är rimligt och nödvändigt att vi ställer upp, även om det får konsekvenser. Vi är i en exeptionell situation, säger han.

Konsekvenserna är en minskad operationskapacitet och färre vårdplatser.

– Vi får skjuta upp icke-akuta operationer och operationer som kan anstå utan att det medför en medicinsk risk.

Personalen protesterar

Men det är inget som personalen jublar över.

– Vi ser inte att det finns utrymme för att låna ut personal till andra enheter utan att det får konsekvenser för sjuka barn. Vi behöver få tillbaka vår barnpersonal så snart som möjligt, säger Stavroula Anastasopoulou, barnneurolog och ledamot i Karolinskas läkarförening.

Hon är en av dem som i en debattartikel i DN den 17 december kritiserade beslutet att tillfälligt stänga en akutvårdsavdelning för barn och skjuta upp barnoperationer.

Stress och trötthet

Vid tiden för Ivos tillsyn hade antalet vårdplatser på avdelningen begränsats till 20, då det saknades sjuksköterskor. Sjukhuset uppgav att det behövdes 23 vårdplatser för att klara av verksamhetens uppdrag.

Det framgår också att sjuksköterskorna uttryckt stress och trötthet på grund av lång tid med hög beläggning och personalbrist.

Svante Norgren säger att de arbetar med att åtgärda de brister som Ivo påpekat, och att de kommer att klara både detta och covidvården.

Bättre rustade nu

Nina Perrin, verksamhetschef vid barnmedicin på Karolinska, uppger att de sedan tillsynen har rekryterat fler medarbetare och att de nu har 18–25 vårdplatser öppna. Det möter det behov som operationsprogram och akuta inläggningar kräver, enligt henne.

Nina Perrin var också den som gjorde lex Maria-anmälan efter misstaget med näringsdroppet.

"Barnet blev helt återställt efter två dagar på barnintensivvården", skriver hon i ett mejl.