Alla varsel om uppsägningar av vårdpersonal på Karolinska dras tillbaka. Foto: Mostphotos

Karolinska drar tillbaka varsel om att säga upp hundratals

Hundratals läkare och undersköterskor varslades om uppsägning från Karolinska universitetssjukhuset. Sjukhusledningen häver nu varslen, efter att man minskat antalet anställda genom naturliga avgångar.

  • Publicerad 10:30, 16 sep 2020

Alla varsel om uppsägningar av vårdpersonal från Karolinska i Solna och Huddinge hävs av sjukhusledningen, vilket Svenska Dagbladet var först med att rapportera.

Tidigare har det kommit besked om varsel av hundratals läkare och undersköterskor från Karolinska. Sedan aviserades att neddragningarna minskades i omfattning, och förhandlingarna sattes på paus på grund av corona.

Förhandlingarna skulle ha dragit i gång igen under hösten, men nu dras varslen i stället helt tillbaka, efter att en analys gjorts som visar att bemanningen minskat genom naturliga avgångar. Sjukhusledningen häver därmed varslen av 109 läkare och 157 undersköterskor. 30 personer ur den administrativa personalen kommer dock att få sluta under den här månaden.

– Med hjälp av varslen har vi äntligen lyckats nå målet att få ner antalet anställda med naturlig avgång, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinska, till Svenska Dagbladet.

Björn Zoega är sjukhusdirektör på Karolinska. Foto: Carin Thellström

Från maj 2019 fram till december i år kommer antalet anställda vid Karolinska att ha minskat från 15 900 till 15 000.

– Det är en styrka att vi blivit färre genom naturliga avgångar där vi inte återbesatt vakanta tjänster. På så sätt kan vi undvika den påfrestning som uppsägningar av undersköterskor och läkare innebär, säger Björn Zoëga i ett pressmeddelande.

Det finns fortfarande ett antal tjänster som inte kommer att tillsättas efter att personer slutat

Catharina Häggbom, förhandlingsansvarig för Kommunal

Björn Zoëga fortsätter:

– Därmed kan vi fortsätta arbetet med att korta vårdköer och att arbeta ner den vård som skjutits fram på grund av arbetet med covid-19.

”Oerhört positivt besked”

Beskedet från sjukhusledningen välkomnas av hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

– Lika viktigt är att universitetssjukhuset kan fortsätta att rekrytera de nya medarbetare, framför allt sjuksköterskor, som man behöver för att klara sitt uppdrag, säger hon i en kommentar.

Vårdskuld att beta av

Finansregionrådet Irene Svenonius (M) menar att beskedet är viktigt för att personalen på Karolinska nu ska kunna börja arbeta av vårdskulden i spåren av pandemin.

– Samtidigt behöver Karolinska hålla i det avgörande arbetet att utveckla nya och allt bättre behandlingsmetoder i den högspecialiserade vården och med hjälp av forskning göra dödliga sjukdomar behandlingsbara, säger Irene Svenonius i en kommentar.

Mer att göra

Hos fackförbundet Kommunal är det långt ifrån klackarna i taket – även om man är försiktigt positiva.

– Att arbetsgivaren backar och drar tillbaka varslen är välkommet, men det är fortfarande så att det finns ett antal tjänster som inte kommer att tillsättas efter att personer slutat av naturliga orsaker. Det är inte så att de som går vidare tar med sig sina arbetsuppgifter till sin nya arbetsgivare, säger Catharina Häggbom, förhandlingsansvarig för Kommunal.