Karolinska tillbakavisar den bild som ges av hur de hanterat anklagelserna om antisemitism. Foto: Mostphotos

Karolinska anser att SVT ger skev bild av antisemitism-skandalen

”Sjukhusledningen har gjort en noggrann bedömning” skriver HR-chefen Patricia Enocson, apropå SVT:s uppgifter om att den överläkare som anklagats för antisemitism omplacerats efter påtryckningar utifrån.

  • Publicerad 11:47, 6 nov 2019

I onsdagens Uppdrag granskning i SVT ges en ny bild av anklagelserna om anitisemitism på Karolinska universitetssjukhuset.

Den överläkare som utpekats omplacerades till en administrativ tjänst efter påtryckningar från Simon Wiesenthal Center, enligt SVT. Detta trots att Karolinskas utredning inte kunnat visa att han gjort sig skyldig till antisemitiska trakasserier.

Läkaren som anklagas för antisemitism träder fram i SVT

Riktar kritik mot programmet

Men den bild som ges i programmet är skev och ofullständig, skriver Karolinska sjukhuset nu i ett pressmeddelande: ”Beslutet fattades efter att sjukhusledningen gjort en noggrann helhetsbedömning. I SVT:s reportage tecknas dock bilden av att beslutet inte skulle ha fattats på saklig grund” skriver de.

– Generellt gäller att ingen medarbetare i förtroendeposition på Karolinska får bryta mot vår värdegrund om allas lika värde och att omplacera en person är en allvarlig åtgärd. Vi har fattat beslut med stöd av tydliga fakta men kan aldrig tala offentligt om detaljer i enskilda personalärenden, säger HR-chef Patricia Enocson.

På vilket sätt den omplacerade överläkaren brutit mot värdegrunden vill Karolinska inte berätta. Men i somras, när omplaceringen skedde, sade Enocson så här:

– Den före detta överläkaren har åsamkat sjukhuset stor förtroendeskada gentemot anställda och patienter av judisk härkomst och allmänheten.