Andreas Thunberg, vd, Käppalaförbundet. Foto: Rikkard Häggbom

Käppalaförbundet spolar byggplaner i Upplands-Bro

På onsdagsmorgonen meddelar Käppalaförbundet att man inte kommer gå vidare med planerna på att bygga ett mellanlager för avloppsslam i Upplands-Bro kommun.

  • Publicerad 09:22, 31 mar 2021

Orsaken att man valt att ta detta beslut är dels höga investeringskostnader men även att det nu finns bra möjligheter att hyra lagerytor för ändamålet.

- Under projektets gång har förutsättningarna ändrats markant och den anläggning som nu skulle krävas är sammantaget inte längre den bästa lösningen för Käppalaförbundet och dess medlemskommuner. Vi väljer därför att avsluta projektet och gå vidare med andra lösningar som är både mer flexibla och kostnadseffektiva, säger Andreas Thunberg, VD på Käppalaförbundet, i en kommentar. 

Det var 2016 som Käppalaförbundet ansökte om att få bygga ett slamlager i Håbo Häradsallmänning i Upplands-Bro. Det var början på en långdragen process med flera överklaganden.

I november i fjol så meddelade mark- och miljödomstolen att man avslog den senaste överklagan. Det här möjliggjorde att Käppalaförbundet kunde lämna in en ansökan om bygglov – vilket man nu bestämt sig för att inte göra.

Och anledningarna är som sagt flera, dels investeringskostnaden, men också att kraven på hur ett ändamålsenligt lager ska utformas har höjts längst vägen i denna process.

Perioden man skulle få arrendera ytan där det tilltänkta lagret skulle byggas var heller inte tillräckligt lång för att motivera vad det hela hade kostat, menar Käppalaförbundet.

I Löt ute i Vallentuna hyr förbundet sedan tidigare lagerytor på SÖRAB:s avfallsanläggning. Nu ser man över om det går att hyra fler ytor där i framtiden.

Vilka är Käppalaförbundet?

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk.

Källa: Käppalaförbundet

Det här är coronaläget i Upplands-Bro just nu

✔ Så många bekräftade fall ✔ Antalet som fått vaccin I Upplands-Bro har den senaste veckan 102 nya bekräftade fall av covid-19 konstaterats.fredag 9/4 11:36

BLÅLJUS: Stöld och inbrott

Ständigt dessa stölder ur containrar på byggarbetsplatser. Nu har det hänt igen.torsdag 8/4 14:45