Sprututbytesmottagningen på Sankt Görans sjukhus startade 2013 och är en av två mottagningar i Stockholm. Ungefär 100 personer besöker mottagningen varje dag. Foto: Per Brandt

Kanylholkar kan sättas upp i Stadshagen

Stockholms stad utreder möjligheterna att sätta upp kanylholkar i S:t Göransparken. Tanken är att missbrukarna ska släppa sina kanyler där, sedan boende klagat på att sprutor, kanyler och skräp vid lekplatsen.

  • Publicerad 05:20, 29 okt 2020

Det är Texas här!

– Det är Texas här, kanyler överallt! Vakterna och polisen gör ett jättebra jobb, men vi och många grannar undviker att gå här när det är mörkt. Jag förstår inte hur de tänkt när de lägger två förskolor och en lekpark här bredvid sprututbytet, säger Christer Lövblad som bor i närheten tillsammans med Tommy Jansson.

Han instämmer och tror inte att behållare för kanyler är någon bra lösning.

– Det är bara så tråkigt. Det är konstigt vilka signaler det sänder ut! Och en som tagit en spruta är nog rätt ding i skallen och kommer ändå inte att använda den.

Utreder holkar för kanyler

Efter ytterligare klagomål från Stadshagenbor beslutade staden att röja sly och öka belysningen för att göra parken ljusare och mer överskådlig.

Man ska även utreda möjligheterna att sätta upp behållare för att lägga kanyler i, till exempel på en lyktstolpe utanför Stadsmissionen på hörnet av Fleminggatan.

– Det är inte som att det hittas kanyler var och varannan dag, men det förekommer. Parken är ett område där missbrukare ibland vistas. Att placera ett uppsamlingskärl där vore därför klokt och strategiskt bra. Jag tror absolut att det skulle bidra positivt då vi ger de här personerna en möjlighet att göra på rätt sätt, säger Mia Eriksson, preventionssamordnare på Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

De har startat upprop för ett drogfritt Kungsholmen

SIGNALFEL. Tommy Jansson och Christer Lövblad ser ogärna behållare för kanyler i parken. Jag förstår varför sprututbytet finns, men signalvärdet blir ju att det är okej att du knarkar, säger Christer. Foto: Emil Salmaso

Grannar bjuds in

Trygghetssatsningen är ett samarbete med polisen, ordningsvakter, Stadsmissionen och sprututbytesprogrammet på Sankt Görans sjukhus.

Stadsmissionens enchetschef, Susanne Rosén vill inte uttala sig om åtgärderna, men ställer sig positiv till samarbetet.

– Vi har våra deltagare här, men jag kan inte gå in i vad andra ska tycka, tänka och känna. När jag träffar människor häromkring brukar jag alltid bjuda in dem till oss för att de ska kunna möta våra deltagare. Jag bjuder ofta in grannar. Jag tror på mötet mellan människor, säger hon.

Så ska S:t Göransparken bli tryggare - med väktare

Sällan grov brottslighet

Enligt kommunpolis Peter Enell har missbruket i parken inte ökat, men att det blivit mer synligt i och med flytten av lekparken, och att polisen ökat närvaron i parken.

– Vi försöker komma ut med mer information till boende om vad man kan göra om man hittar kanyler och sådant. Samtidigt om man kan ha en dialog med missbrukare och med oss.

Bolaget bakom husbygget i parken har informerats om riskerna för stölder av till exempel verktyg, och enligt Peter Enell rör det sig sällan om grov brottslighet.

– Vi vet att det är väldigt sällan de här missbrukarna är hotfulla eller gör något. Men det är klart att folk kan uppfatta dem som lite obehagliga i bland. Men vi fick in mycket positivt från boende om att ombyggnationen av lekplatsen blivit mycket bättre, och ytan i parken har blivit mycket mer befolkad, säger han.

Boende samlar namn mot sprutbyte på Kungsholmen