Genrebild på varg. Foto: Mostphotos

Kan vara två vargar som stryker omkring

Senaste tiden har flera vargobservationer gjorts både i Nacka och Värmdö. Det är inte säkert att det är Södertörnsvargen som flyttat sig, utan kan vara en en annan varg. – Den här vargen hade inget halsband, säger ett vittne som såg vargen på Ingarö.

  • Publicerad 15:30, 2 jan 2018

I slutet av december har flera vargobservationer från både Nacka och Värmdö rapporterats in till Länsstyrelsens rovobs-tjänst.

Bland annat från en husägare på Golfvägen på Ingarö, som fick besök av vargen två gånger, senast igår på nyårsdagen.

– Jag tror inte att det är Södertörnstiken, för den här hade inget halsband, inte som jag hann uppfatta det, säger hon.

Länsstyrelsen har inte kunnat bekräfta vad det är för varg som rör sig i området.

– Vi har inte kunnat kvalitetssäkra några av de observationer som kommit in från Nacka och Värmdö än. Men det är mycket möjligt att det rör sig om en annan varg än Södertörnsvargen. Vi har ju andra vargar som kommer från de norra kommunerna i länet, som kan ha rört sig söderut, säger Tomas Meijer, vilthandläggare på länsstyrelsen i Stockholm.

Han säger att de har varginventerare ute, men att det är svårt att säkra spår när det inte är snö.

– Just nu letar de efter spillning som efter analys kan visa om det rör sig om flera vargar. Men just nu vet vi inte var någon av vargarna är, eftersom det har varit jul- och nyår, och uppehåll i inventeringen, säger han.

Beslut om skyddsjakt

Länsstyrelsen fattade den sjätte december beslut om att den halsbandsförsedda vargtik som rört sig på Södertörn under året ska skjutas. Om Södertörnsvargen skulle ta sig via Nackareservatet över till Nacka och Värmdö gäller inte skyddsjaktsbeslutet.

Att fatta ett nytt skyddsjaktsbeslut som rör Nacka och Värmdö är inte aktuellt i nuläget, säger Tomas Meijer.

– Att en varg syns på en tomt är inget konstigt, de kan passera hus och det är inget som renderar i ett skyddsjaktsbeslut.