Kan röra sig två vargar i södra Stockholm

Det är inte säkert att den varg som observerats på Värmdö är Södertörnsvargen. Länsstyrelsen utreder nu om det rör sig två vargar i södra länet genom att leta spillning på Värmdö för analys.

  • Publicerad 16:44, 2 jan 2018

I slutet av december har flera vargobservationer från både Nacka och Värmdö rapporterats in till länsstyrelsens rovobs-tjänst.

Bland annat från en husägare på Ingarö som fick besök av vargen två gånger, senast på nyårsdagen.

– Jag tror inte att det är Södertörnstiken, för den här hade inget halsband, inte som jag hann uppfatta det, säger vittnet som vill vara anonym.

Misstänkt attack på rådjur i Haninge

Dagen före nyårsafton hittade Ulf Wiström ett rådjur som slitits i stycken vid sitt fritidshus i Gudö i Haninge. Han vet inte exakt när attacken skulle ha skett. Det är inte heller fastslaget att det är en varg.

– Jag har sett bilder på vargar som angriper rådjur bakifrån och det ser precis ut så här, säger han.

Det finns alltså observationer från allmänheten både i Haninge och på Värmdö från under ungefär samma tid, vilket skulle kunna tala för att det nu är två vargar som rör sig i södra Stockholms län.

Resterna av ett rådjur efter en misstänkt vargattack vid Gudö i Haninge. Foto: Pekka Pääkkö

Länsstyrelsen utreder om det är två

Länsstyrelsen har inte kunnat bekräfta vad det är för varg som rör sig på Värmdö. Men de tror att det kan vara en annan varg som kommit från Åkersberga.

– Vi har inte kunnat kvalitetssäkra några av de observationer som kommit in från Nacka och Värmdö än. Men det är mycket möjligt att det rör sig om en annan varg än Södertörnsvargen. Vi har ju andra vargar som kommer från de norra kommunerna i länet, som kan ha rört sig söderut, säger Tomas Meijer, vilthandläggare på länsstyrelsen i Stockholm.

Det är mycket möjligt att det rör sig om en annan varg än Södertörnsvargen.

Tomas Meijer, vilthandläggare

Han säger att de har varginventerare ute men att det är svårt att säkra spår när det inte är snö.

– Just nu letar de efter spillning som efter analys kan visa om det rör sig om flera vargar. Men just nu vet vi inte var någon av vargarna är, eftersom det har varit jul- och nyår, och uppehåll i inventeringen, säger han.

Gudö ligger i Haninge kommun och Ingarö i Värmdö kommun. Länsstyrelsen ser det som ”mycket möjligt” att vargen på Värmdö är en annan än den på Södertörn. Obs, platserna är ungefärliga.

Inga planer på att utöka skyddsjakten

Länsstyrelsen fattade den sjätte december beslut om att den halsbandsförsedda vargtik som rört sig på Södertörn under året ska skjutas. Om Södertörnsvargen skulle ta sig via Nackareservatet över till Nacka och Värmdö gäller inte skyddsjaktsbeslutet.

Att fatta ett nytt skyddsjaktsbeslut som rör Nacka och Värmdö är inte aktuellt i nuläget, säger Tomas Meijer på länsstyrelsen.