KAMPEN OM SKOGEN: Här vill Naturskyddsföreningen bygga bostäder

Det har utbrutit en infekterad lobbystrid om Söderorts skogar. På ena sidan: tillväxtdyrkarna. På andra sidan: trädkramarna.

  • Publicerad 16:25, 31 mar 2016

Förra veckan kom Handelskammaren med ett nytt radikalt förslag: Bygg bostäder i stadens naturreservat. Enligt Handelskammaren skulle staden kunna vaska fram inte mindre än 100 000 nya bostäder om man bara släppte taget om naturreservaten.

– Naturreservat med begränsade naturvärden lägger en död hand över marken och blockerar bostäder. Politikerna måste nu prioritera bostadsbyggandet istället för naturreservat, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare i ett pressmeddelande.

Naturskyddsföreningen å sin sida vill att naturreservaten ska ha ett fortsatt skydd och vill absolut inte se dem som ett sätt för staden att lösa den skriande bostadsbristen.

– De här stora naturområdena har ett stort skyddsvärde och vi tycker att vi ska behålla dem, säger Anders Tranberg, ordförande i Stockholms Naturskyddsförening.

Nu har de kommit med en lista på ställen i Söderort där de vill bygga istället för i reservaten.

 

Här vill Naturskyddsföreningen bygga i Söderort

På parkeringsplatser: Fler parkeringsplatser ska användas för bostäder. Istället ska man till exempel bygga parkeringar i bergrum. Antalet parkeringsplatser när man bygger lägenheter ska minskas drastiskt.

I Slakthusområdet. Naturskyddsföreningen är positiv till att Slakthusområdet bebyggs. Kanske är det möjligt att få in ännu fler bostäder här än staden planerat.

Vid Örbyleden. Gör Örbyleden till en stadsgata, men med ekodukter över Örbyleden mellan bland annat Majroskogen och Fagersjöskogen.  

I Västberga. Industriområdet bör få blandad bebyggelse med bostäder.

På gamla Årstalänken. Gamla Årstalänken bör bebyggas och Södra länken bör däckas över och få bostäder intill.

På gräsmattor. Bygg på gräsmatottorna mellan Östberga och Årstafältet.

Vid Enskedevägen. Gör Enskedevägen till en stadsgata mellan Enskede IP och Globen och bygg bostäder intill.

På Nynäsvägen. Däcka över Nynäsvägen mellan Gullmarsplan och Skogskyrkogården och bygg bostäder.

Vid Gubbängsmotet. Komprimera och däcka delvis över trafikplats Gubbängsmotet, använd kontor som bullervall och bygg bostäder bakom.

På E4:an. Däcka över E4:an mellan Årsta och Älvsjö och bygg bostäder.

På Älvsjö IP. Flytta Älvsjö IP och bygg bostäder på platsen, lägg fotbollsplaner på Älvsjömässans stora tak istället.

Vid Magelungsvägen. Gör en rondell mellan Magelungsvägen och Huddingevägen, bygg kontor och bostäder intill.

I norra Älvsjöskogen. Flytta större delen av verksamhetsområdet norr om Östra Älvsjöskogen till en annan plats och bygg bostäder på platsen.

På Telias parkering i Farsta. Bygg på Telias parkeringar i Farsta och i centrala Farsta. I första hand på redan exploaterad mark.

Här vill Handelskammaren bygga

Norra Djurgårdsstaden, Husarviken, 10 000 bostäder.

Bogesund, Vaxholm, 10 000 bostäder.

Gömmaren, Huddinge, 10 000 bostäder.

Rinkebyskogen, Danderyd, 8 000 bostäder

Kymlinge, Sundbyberg, 4 000 bostäder.

Sätraskogen, 5 000 nya bostäder.

Älvsjöskogen, 6 000 bostäder.

Årstaskogen, 3 000 bostäder.

Långängen- Elfvik, Lidingö, 8 000 nya bostäder.

Tegelhagsskogen, Sollentuna, 4 000 bostäder.

Kyrkhamn, 2 000 nya bostäder.

Velamsund, Nacka, 4 000 bostäder.

Fagersjöskogen, 500 bostäder.

Lillsjön, Stockholm, 1 000 bostäder.

Norra delarna av Gärdet, 1 500 bostäder.

Skarpnäs, Nacka, 3 000 bostäder.

Järvafältet, 20 000 bostäder. 

Är det ens möjligt att riva upp naturreservat?

Kommunen och Länsstyrelsen kan upphäva delar av eller hela naturreservat. Men i praktiken är det inte så enkelt. Det måste nämligen finnas synnerliga skäl till det och ribban för vad som kvalar in under den benämningen är hög. Naturvårdsverket, som är med och bedömer vad som ska anses vara en rimlig anledning, kan inte ge något exempel på synnerliga skäl.
Thomas Pettersson, handläggare på Naturvårdsverket säger ”som någon sa till mig – synnerliga skäl finns inte”. Han kommer på ett exempel då en del av ett naturreservat upphävts: i Uppsala togs en del av ett reservat bort eftersom det låg precis vid en ladugårdsvägg. Det gjorde det omöjligt att ens passera utan att inkräkta på naturreservatet.

De här naturreservaten finns i Stockholm

Judarskogens naturreservat

Kyrksjölötens naturreservat 

Hansta naturreservat 

Grimsta naturreservat 

Nackareservatet i Stockholms stad 

Sätraskogens naturreservat 

Igelbäckens kulturreservat 

Flatens naturreservat 

Just nu arbetar staden med att bilda tre nya reservat: Årstaskogen-Årsta holmar, Kyrkhamn-Lövsta och Älvsjöskogen. Dessutom är Rågsveds friområde påtänkt för att bli naturreservat.

Bert Kjellander, 80

Bert har bott i Söderort hela sitt liv.

– Underbart att ha naturen utanför dörren! Jag går 4 km varje dag och sen en prommis på kvällen också, då brukar jag ta bilen mot Ågesta och gå lite där. Det är klart det behövs bostäder, och de tar ju lite här och lite där hela tiden. Det förstår jag! Däremot tycker jag att det är konstigt när de river redan fungerande byggnader, som vårdcentralen i Björkhagen där de ska bygga höghus, som gör folk förvirrade var de ska ta vägen för vård.