Filipe Balestra och Sara Göransson fortsätter kampen för att rädda Gamla Lidngöbron. Foto: Anna Wilson

Kampen om Lidingöbron inte över

Sara Göransson och Filipe Balestra som lanserat ett alternativ till att riva Lidngöbron ger inte upp. Trots att kommunen upphandlat rivning av bron. – Vi tänker använda vår rätt att få upphandlingen överprövad, säger Sara Göransson.

  • Publicerad 06:30, 6 okt 2018

Sara Göransson och Filipe Balestra som ligger bakom förslaget att rädda Gamla Lidingöbron och bygga bostäder i stålkonstruktionen under bron ger inte upp kampen för att få förverkliga sin idé.

– Det vore respektlöst mot Lidingöborna och hela Stockholm att riva den historiska bron, säger Filipe Balestra.

Vill sätta Lidingö på världskartan

Filipe Balestra och Sara Göransson, paret som driver Urban Nouveau har jobbat på sitt broförslag i tolv år och har namnkunniga partners som hjälpt dem. Bland andra ingenjören och brokonstruktören António Adão da Fonseca, vinnare av det prestigefulla Civil engineering award som utses av World Council of Civil Engineers,WCCE och Cecil Balmond, tidigare vice ordförande i ARUP.

Det ligger helt enkelt inte i tiden att riva en gammal bro.

Filipe Balestra

De hävdar att deras förslag kommer att bli billigare än det förslag som kommunens politiker valt. om halva bro-parken betalas av Stockholms stad.

”Förslaget har sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska fördelar. Vi tror att Stockholm ser fördelarna med en delad park över vattnet.” – menar duon.

Därför invänder de sig mot upphandlingen.

– Vi har rätt att överklaga upphandlingen. Den rätten kommer vi att använda oss av, säger Sara Göransson.

Förslaget ger också mervärden i form av unika bostäder, en allmän park och förstärkning av vägbron intill, menar duon

Dessutom kommer det här att sätta Lidingö på världskartan. Det ligger helt enkelt inte i tiden att riva en gammal bro. För mig är det ett av de vackraste byggnadsverken i Stockholm, säger Filipe Balestra.

Lämnade inte in formellt förslag

Enligt lagen om offentlig upphandling har den som lidit eller anser sig kunna komma att lida skada rätt att få en upphandling överprövad. Den som klagar ska också ha ett intresse av att få ett kontrakt i upphandlingen de vill få prövad på nytt.

Kommunen har tidigare avvisat Urban Nouveaus förslag eftersom de inte lämnat in ett formellt anbud till kommunen.

Varför gjorde ni inte det?

– Vi ville det. Men anbudet var formulerat så snävt att det inte gick. Det handlade bara om att riva bron, vi vill rädda den. Tidigare har vi fått väldigt positiv respons från flera politiker på Lidingö, det gav oss motivationen att fortsätta med vårt projekt, säger Sara Göransson.

 

Fakta

Kort om förslagen

Gamla Lidngöbron

  • Gamla Lidngöbron behålls och renoverad,  bostäder byggs under bron.
  • Dubbelspår får Lidingöbanan samt cykelbana byggs som ett tillägg till vägbron.
  • Båda broarna, både Gamla Lidingöbron och vägbron förstärks med nya grundpelare. Att flytta Lidingöbanan från gamla bron till den färdiga konstruktionen på vägbron ska bara ta en natt.

Kostnad: 487 miljoner kronor

Lilla Lidngöbron (kommunens förslag)

  • Gamla Lidingöbron rivs.
  • En ny bro, Lilla Lidngöbron byggs. På den går Lidingöbanan i dubbelspår. Här finns också gång- och cykelväg.

Kostnad: 539 miljoner kronor

 

Visa merVisa mindre