Anders Thorén inför folkomröstningen 2014. Foto: Mitt i

Kammarkollegiet säger nej till egen kommun i Tullinge

Det blir ingen egen kommun av Tullinge. Kammarkollegiet fattade beslutet under tisdagen. Men Tullingepartiet tänker inte ge sig utan tar frågan vidare till Finansdepartementet.

  • Publicerad 17:44, 2 nov 2016

Tullingepartiet lämnade in sin ansökan om att Tullinge blir en egen kommun förra sommaren. I går kom kammarkollegiets beslut om avslag. Enligt kollegiet innebär dagens kommunindelning inte några problem som en delning, det vill säga att Tullinge blir en egen kommun, skulle lösa.

Tullingepartiet tänker inte ge upp trots avslaget. I stället hoppas de att historien då Salem blev egen kommun i början av 80-talet upprepar sig.

– Situationen var likadan när Salem blev egen kommun. Innevånarna i Salem röstade för egen kommun men Botkyrka kommun sa nej. Kammarkollegiet följde också då Botkyrka kommuns vilja, men regeringen gick på Salembornas linje. Vi hoppas och tror på samma utfall vad gäller Tullinge, säger partiets gruppledare Anders Thorén i ett pressmeddelande.

I beslutet skriver Kammarkollegiet att hänsyn ska tas till ortsbefolkningens vilja. I både Salems fall och i Tullinges fall har en tydlig majoritet på orterna röstat för att bli egen kommun. I båda fallen har också majoriteten i Botkyrka kommun velat något annat i folkomröstningarna.

Men kammarkollegiet skriver också i sitt beslut att ortsbefolkningens önskemål inte ska gå före kommunens och att det därför krävs särskilt starka skäl om en delning ska bli verklighet. Kammarkollegiet menar att skälen för att Tullinge ska bli egen kommun inte är tillräckligt starka.

Tullingepartiet menar dock att Kammarkollegiet tagit ett felbeslut.

– Tullingepartiet menar att detta beslutet inte är i enlighet med tanken bakom indelningslagen och dess förarbeten och kommer därför överklaga beslutet till Finansdepartementet, säger Anders Thorén i ett pressmeddelande.

Samtidigt som kammarkollegiets beslut spreds kastade Moderaterna i Botkyrka sig in i debatten om kommundelning. Moderaterna tycker att en extern part ska utreda konsekvenserna av att dela Botkyrka på mitten där södra Botkyrka med Tullinge, Tumba och Grödinge bildar en kommun och norra Botkyrka med Norsborg, Hallunda, Eriksberg, Alby och Fittja bildar en annan kommun.

Förslaget att utreda en delning drev de även inför valet 2010.
– Många människor i norra Botkyrka ger uttryck för att de inte får komma till tals är delaktiga och att det är de i södra Botkyrka som bestämmer över folk i norra.
Han fortsätter:
– I den södra kommundelen tycker många att det satsa på norra Botkyrka i form av investeringar, aktiviteter och arrangemang och att satsningar inte kommer människorna i södra Botkyrka lika mycket till del.

Konsekvenserna av en delning skulle kunna innebära ett maktskifte i södra Botkyrka medan den rödgröna majoriten fortsätter styra i norra Botkyrka.