Kameror stoppar nytt sopberg i Årsta

Det har inte kastats några nya sopor på Jernhusens mark under en veckas tid. Detta efter att kameror och staket satts upp. ”Vad vi har sett hittills så verkar det ha haft önskad effekt”, skriver Daniel Boije.

  • Publicerad 12:40, 20 jul 2018

Det illegala sopberget vid Årsta partihallar har återuppstått på nytt flera gånger under flera år.

Men nu ser det ut att vara slut med det. I alla fall på Jernhusens mark verkar verkar framtiden inte innehålla stinkande lukt och dyra städkostnader.

Två dagar behövdes för att forsla bort soporna som fanns där förra veckan.

Samtidigt sattes kameror och staket upp för att övervaka marken och försvåra sopdumpning på den.

”Vi började arbetet i måndags förra veckan med att gjuta staketfästen. På torsdagen och fredagen förra veckan forslade vi bort sopor, städade och slutförde staketmontering. Kamerorna sattes upp på fredagen när allt var klart”, skriver Daniel Boije, tillförordnad pressansvarig på Jernhusen, i ett sms.

Sedan dess är Jernhusens mark vid Årsta partihallar tom.

”Vad vi har sett hittills så verkar det ha haft önskad effekt”, skriver Boije.

Svårare för staden att göra samma sak

Men ett totalt stopp för sopberg vid Årsta partihallar kan dröja. Det är inte lika lätt för alla att vidta samma åtgärder. Jernhusen är en privat aktör och kan sätta upp stängsel och kameror på sin mark utan att be om tillåtelse från någon annan.

För Stockholms stad, som äger en stor del av den övriga marken som har använts som illegal soptipp, gäller andra regler.

– Det har pågått diskussioner om att inhägna hela området, men det är allmän mark och då krävs det en detaljplaneändring. Och för att sätta upp övervakningskameror på allmän plats behöver man polistillstånd. Det är inget som är på bordet just nu, sa Ola Eriksson, kommunikatör på stadens trafikkontor, i slutet av förra veckan.