Kameror på gång. Senare i år hoppas Amir Farihadi att kamerorna är på plats. Till höger entrén till receptionen efter brandattacken förra året. Foto: Mikael Andersson/Privat

Kameror ska hjälpa mot hot och våld på stadsdelskontoret

Hotfulla klienter och omkullvälta möbler. Förra året anlade någon en brand vid stadsdelsförvaltningens ingång. Nu tänker stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby sätta upp kameror i receptionen på kontoret vid Hässelby torg.

  • Publicerad 12:30, 3 maj 2021

I ansökan om kameraövervakning som skickats in till Integritetsskyddsmyndigheten listas ett 80-tal händelser, incidenter och riskbesök som skett i och kring kontoret till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Här jobbar redan två ordningsvakter. På listan som går mellan januari 2019 och slutet av februari 2021 finns flera fall som blivit polissak.

Brandattacken

En natt i slutet av april förra året utsattes kontoret för en brandattack.

– Branden hade föregåtts av vandalisering av våra hemtjänstbilar liksom skadegörelse mot byggnadens skalskydd, säger Amir Farihadi som är säkerhetsstrateg på stadsdelsförvaltningen.

Entrén till stadsdelsförvaltningen utsattes för en brandattack i slutet av april förra året. Foto: Privat

Kameror på gång. Senare i år hoppas Amir Farihadi att kamerorna är på plats. Enligt honom sker sedan tidigare säkerhetsgenomgångar med personalen som också utrustats med nya larm. Receptionen är ombyggd och i anslutning finns särskilda rum där besökare och personal träffas. Foto: Mikael Andersson

Några av händelserna

Oktober 2019: Riskbesök. Klient med kriminell bakgrund har tidigare uttalat hot.

December 2019: Man välter kopiatorn i receptionen som går sönder.

April 2020: Brandattack mot entrén till förvaltningens reception.

Juni 2020: Krossade rutor mot Astrakangatan.

September 2020: Socialsekreterare ofredas utanför ingången.

December 2020: Tre personer avvisas samma dag på grund av drogpåverkan.

Januari 2021: Man som "mer skriker än pratar" i möte ombeds lugna sig vilket sker.

Källa: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Visa merVisa mindre

Ingen personal har blivit fysiskt skadad under perioden enligt honom. Däremot finns ett antal hot listade, liksom ett flertal riskbesök där personal tidigare uppfattat personer som hotfulla och aggressiva. Vid andra tillfällen har besökare blivit utåtagerande, skrikit eller gått loss på saker, till exempel en kopiator.

Amir Farihadi säger att det kan komma reaktioner efter beslut och besked som människor inte är nöjda med.

– Till exempel i frågor som gäller ekonomiskt bistånd eller tvångsomhändertagande av barn. Kontoret ligger i en stadsdel som ligger bland de högsta vad gäller psykisk ohälsa, våld i nära relation och orosanmälningar för barn. Samhällsutmaningarna avspeglar sig i receptionen.

Tommy är en av två anställda vakter som "headhuntats" för jobbet i receptionen. "Det är viktigt att vi vakter ser att besökarna ofta är i en utsatt situation. Som du själv vill bli bemött ska du också bemöta andra. Du kan inte vara fyrkantig." Tommy anser att kameror behövs men tycker ändå att det blivit mindre stökigt senaste två åren. Foto: Mikael Andersson

På besöksrummens dörrar sitter kameror som inte spelar in. Den som trycker på skärmen kan kolla läget i rummet. Foto: Mikael Andersson

Genom att trycka på skärmen ser du hur läget är i rummet. Och om det är ledigt eller inte. Foto: Mikael Andersson

"Kanske tänker dig för extra"

Med övervakningskameror kan filmen kan begäras ut av polisen vid eventuella brottsutredningar. Men förvaltningen hoppas också att kamerorna ska leda till ökad trygghet både för personal och besökare samt förebygga brott.

– Vet du att det finns kameror kanske du tänker dig för extra innan du välter ett bord eller blir utåtagerande på annat sätt.

Skydda de anställda

Amir säger att förvaltningen vill skydda de anställda som han kallar "vardagshjältar". Det handlar mestadels om personal från socialtjänsten. Socialsekreteraren Sara, en av de anställda, säger:

– Många som kommer hit är frustrerade. Kamerorna kan bli en trygghet inte bara för de anställda utan också för besökarna. Det kan vara bra att se vad som verkligen hänt, säger hon.

Hon får stöd i tron på kamerorna av en annan anställd som påtalar att bevis ofta är ett problem i brottsutredningar.

Andra problematiserar filmerna som spelas in. En anställd funderar spontant om det kanske vore bättre med kameror som sitter på personlarmen och som spelar in isolerade händelser utifall du trycker på larmknappen.

– Det är bra att ha kameror i receptionen men å andra sidan jobbar vi med personer som har sekretesskydd, säger personen som vill vara anonym.

Lagras i 30 dagar

Den 15 april fattade stadsdelsnämnden beslut om att sätta upp kameror i receptionen, i fall man får tillstånd.

Filmen från kamerorna lagras i 30 dagar.

Polisen kan begära ut film från kontoret när de utreder misstänkta brott.

Att få svar om tillstånd för kameror tog i december i genomsnitt nästan 6 månader.

Visa merVisa mindre

Amir Farihadi. Foto: Mikael Andersson

Ingen krisåtgärd

Enligt Amir Farihadi ska inte ansökan ses som någon krisåtgärd.

Har det blivit svårt att anställa - eller har någon slutat på grund av arbetsmiljön?

– Inte mig veterligen. Men när sådant här händer är det vanligt att den utsatte, vare sig det gäller poliser, åklagare eller kommunanställda, funderar över jobbsituationen, säger han och fortsätter:

– Andra myndigheter har flyttat fram sina positioner i arbetsmiljöarbetet. Polisen har till exempel börjat med tjänstenummer istället för personnummer på sina brickor. Även vi måste se hänga med i samhällsutvecklingen så vi förblir en attraktiv arbetsgivare.