I Täby har sex kameror beställts. De ska bland annat riktas mot entréerna vid Täby centrum. Foto: Stefan Källstigen

Kameror ska göra kommunerna tryggare

Både i Täby och Danderyd har man fått godkänt till kameraövervakning av Datainspektionen. Politikerna tror att det kommer skapa mer trygghet i kommunerna.

  • Publicerad 11:30, 26 nov 2020

Den personliga integriteten är inget värd om du inte vågar gå utomhus.

Nu ska övervakningskameror sättas upp både i Täby och Danderyds kommun. Täby fick i dagarna godkänt att ha övervakningen på Täby Torg, men bara på helgerna mellan tolv och fyra på natten.

– Vi är glada att vi fick godkänt efter en lång tids väntan trots att vi ansökte om en övervakning under fler timmar, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M).

Nyligen fick även Danderyds kommun godkänt om att sätta upp en kamera vid infartsparkeringen vid Mörbyhallen. Kommunen ansökte om totalt fyra kameror, men fick avslag på tre. Integritetsintresset vägde tyngre, enligt Datainspektionen.

Ska förebygga brott

– Vi hade helst sett att alla fyra beviljades. Speciellt den vid gångtunneln från sjukhuset. Vi kommer att överklaga beslutet, säger kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander (M).

I Täby har sex kameror beställts som ska upp vid entréerna vid centrum och Göran Elgfelts Gata, som går mot busstorget.

Övervakas. Danderyds kommun fick tillstånd av Datainspektionen att sätta upp en kamera vid infartsparkeringen vid Mörbyhallen. Foto: Anton Kyhlbäck

Tillståndet för kameran i Danderyd gäller varje dag, alla timmar på dygnet.

Både Erik Andersson och Hanna Bocander menar att kamerorna kommer att öka tryggheten och förhoppningsvis även förebygga och förhindra brott.

– Vi har sett att folk känner sig otrygga nattetid och helger, det är inte en jätteotrygg plats men det har skett en del brott på kvällarna, säger Erik Andersson.

Hanna Bocander berättar att hon ser behovet av mer kameraövervakning som en olycklig utveckling i samhället.

– Jag har stor respekt för den personliga integriteten. Men just den här platsen så tycker vi att tryggheten väger tyngre. Om man ska hårdra det så är den personliga integriteten inget värd om du inte vågar gå utomhus, säger hon.

Enligt länsstyrelsens medborgarundersökning från 2019 tycker 70 procent av medborgarna i Täby och 64 procent i Danderyd att kameror på offentliga platser är "mycket bra".

Kan bli ännu fler kameror

Hanna Bocander vill nu ansöka om kameror i Mörby centrum.

– Jag tror inte det finns någon som har ställt en cykel där som inte varit med om att den har blivit stulen.

Erik Andersson utesluter heller inte fler kameror i Täby.

– Om det behövs på fler offentliga platser så är jag inte emot det, trygghet är frihet.

Positiv. Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande tror att kamerorna ska kunna förhindra brott vid Täby torg. Foto: Åsa Sommarström

Fler kameror. Hanna Bocander (M) kommunstyrelsens ordförande vill se fler kameror i Danderyd. Foto: Anton Kyhlbäck

Så många gillar kameror

Så tycker kommuninvånarna om övervakning på offentilga platser

Täby:

Mycket bra: 70,2 procent

Ganska bra: 24,5 procent

Ganska dålig: 1,5 procent

Mycket dåligt: 2,9 procent

Ingen uppfattning: 0,8

Danderyd

Mycket bra: 63,8 procent

Ganska bra: 29,9 procent

Ganska dålig: 1,8 procent

Mycket dåligt: 2,6 procent

Ingen uppfattning: 2,0

Visa merVisa mindre

Så många är otrygga

Har du det sensate 12 månaderna upplevt räddsla/otrygghet på gator och torg?

Täby

Ja, ofta: 1,5 procent

Ja, ibland: 13,9

Ja, sällan: 26,2

Nej: 55,7

Inte aktuellt: 2,6

Danderyd

Ja, ofta: 1,8

Ja, ibland: 15,4

Ja, sällan: 23,3

Nej: 57,3

Inte aktuellt: 2,1

Visa merVisa mindre