Tidigare plan. Flygvy mot norr från den tidigare detaljplanen. Foto: ÅWL Arkitektur

Kälvestabor fortsatt kritiska mot byggplanerna

Efter den omfattande kritiken mot planerna på att bygga nya bostäder i Kälvesta har projektet nu krympt i omfattning. Men boende i området är fortfarande missnöjda.

  • Publicerad 08:47, 25 mar 2020

De har ju enligt regelboken bemött allas synpunkter samtidigt som de inte tagit hänsyn till dem alls.

Besviken. Lotta Sandström, från Nätverket för ett hållbart Kälvesta och Vinsta, tycker inte att politikerna har lyssnat trots det reviderade förslaget. Foto: Privat

Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd. Foto: Sacharias Källdén

Vi har tidigare skrivit om den planerade bebyggelsen längs Björnmossevägen i Kälvesta som kommer skalas ner efter de många protester som framkom i samrådet. Det beslutade stadsbyggnadsnämnden den 19 mars.

I den tidigare detaljplanen föreslogs 385 nya bostäder, varav 140 planeras som bostadsrätter, 217 som hyresrätter och 28 som radhus. Men även om bygget har skalats ner ordentligt finns det boende som är fortsatt besvikna. Särskilt över att Björnmossevägen ska flyttas, och att det fortfarande finns flerbostadshus med i planeringen. Lotta Sandström representerar Nätverket för ett hållbart Kälvesta och Vinsta, som känner att de inte har blivit hörda.

– De har ju enligt regelboken bemött allas synpunkter samtidigt som de inte tagit hänsyn till dem alls i det nya förslaget, säger hon.

Lotta menar att ansvaret för vad som kan gå fel i bygget läggs på andra instanser och entreprenörer, och att det finns en stor risk i att befintliga hus skadas av det nya bygget.

Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd, som svarar på våra frågor via mejl, skriver att staden är medvetna om att planområdet är komplext.

– Jag har stor förståelse för att man som boende kan känna oro över hur ny bebyggelse påverkar området och möjliga konsekvenser av det. Självklart ska alla framtida entreprenörer följa gällande lagar för att undvika skador på befintlig bebyggelse, skriver han.

Vill ha radhus

Nätverket vill behålla karaktären av låg bebyggelse i hela området och de ser ett stort värde i att inte flytta vägen, både för grönområdenas skull men också ekonomiskt.

– Vi tycker inte att de har lyssnat alls, vår halvvägs var " absolut bygg bostäder, men bygg radhus" som i förslaget från 2014, då skulle ingen protestera, säger Lotta Sandström.

Joakim Larsson tycker å andra sidan att staden har tagit till sig av det som framkommit på samrådet.

– Projektet är långt framskridet men vi har sett till att en del flerfamiljshus ersätts av radhus, samtidigt som stadsbyggnadskontoret har i uppdrag att sänka våningsantalet på kvarvarande flerfamiljshus. Att flytta vägen möjliggör att vi kan bevara mer av Björnmossevägens rekreativa värden, skriver han i mejlet.

Detta har hänt

Första förslaget om att bygga bostäder i Kälvesta kom 2014.

Start-PM, som innebär att planarbetet påbörjas, antogs i stadsbyggnadsnämnden 14 december 2017.

Samråd pågick 15 januari till 26 februari 2019. Under samrådet kom 374 yttranden in mot förslaget och en protestlista med 1266 underskrifter.

Granskning för den reviderade detaljplanen beräknas till slutet av 2020 och början av 2021, och planen förväntas kunna antas juni 2021.

Nätverket för ett hållbart Kälvesta och Vinsta finns att läsa om på www.kalvesta.se

Visa merVisa mindre