Kallhäll kan få nytt äldreboende

Inom några år kommer det att vara brist på äldreboenden. Nu planerar kommunen för att bygga ett nytt i Kallhäll.

  • Publicerad 11:51, 9 jun 2016

I dag finns det ett överskott av platser på kommunens äldreboenden, men i framtiden kommer behoven att öka i takt med att de äldre blir allt fler.

– Därför har vi dragit i gång planer på att bygga fler, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Närmast i tid ligger ett nytt boende med 54 lägenheter i korsningen Smedvägen-Kallhällsleden.

Nästa vecka ska kommunstyrelsens planutskott besluta om huruvida förslaget på detaljplan ska skickas ut på samråd.

Om allt går i lås kan Kallhäll i framtiden få ett nybyggt äldreboende i tre till fyra våningar. Enligt planen ska varje våning få gemensamma balkonger och i den L-formade byggnaden skapas också en gård med grönska och vatten.

Det är ännu inte klart om boendet ska drivas i privat eller kommunal regi.

Claes Thunblad menar att kommunens ambition är att det i framtiden ska vara lättare att få plats på äldreboende.

– Det måste finnas en större valfrihet för de äldre, att när man känner att man vill flytta in på ett boende ska man kunna göra det. I dag är det ganska hårda kriterier och vi skulle vilja sänka ribban, säger han.

Men Kallhälls äldreboende är inte det enda som är på gång i kommunen.

Nästa vår väntas Viksjö äldreboende vara färdigbyggt och redo för inflytt.

Det finns också planer på att bygga ytterligare ett äldreboende i Barkarbystaden och så småningom också ett i Barkarby- eller Skälbyområdet.

Järfällas äldreboenden

Barkarby:

Almens äldreboende stänger våren 2017.

Viksjö:

Björkens äldreboende för äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov.

Viksjö äldreboende håller på att byggas och planeras att tas i drift nästa år.

Kallhäll:

Ekens äldreboende för äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov.

Barkarbystaden:

Flottiljen är nybyggt och öppnade i mars 2012. Det är ett modernt äldreboende med bredbandsuppkoppling på alla rum.

Jakobsberg:

Kastanjen har korttidsplatser och avdelning för demenssjuka.

Lönnens äldreboende för äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov.

Olovslunds äldreboende för äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov.

Tallbohovs äldreboende för äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov.

Här kan du läsa mer om Järfällas äldreboenden.