Källenfors: ”Viktigast är att hålla samhällsapparaten igång”

Att hålla igång samhällsapparaten och att Lidingöborna trygga är viktigast när coronakrisen rasar. Det säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande. Här är åtgärderna som staden tagit för att hindra smittspridning.

  • Publicerad 13:07, 16 mar 2020

Att viktiga samhällsfunktioner hålls igång är prioriterat för Lidingö stad under den pågående coronapandemin.

– Och även att Lidingöborna är trygga med de åtgärder vi gör, säger Daniel Källenfors (M).

På Lidingö hålls de kommunala skolorna och förskolorna öppna av skälet att Folkhälsomyndigheten inte ser skolstängningar som ett effektivt sätt att stoppa smitta.

Gunvor Söderlund, 83 och Gun Zänkert, 82 hör förvisso till en riksgrupp på grund av sin ålder. Men de är inte oroliga för corona. ”Jag är fatalist. När min tid är kommen så är den det, säger Gunvor”.

Men staden har ändå gjort en del åtgärder och begränsningar i verksamheterna.

Aktiviteter som samlar många människor ställs in 

Det handlar om föreläsningar, workshops, konserteter och seminarier. Staden flyttar dessa eller försöker hitta digitala alternativ.

Bland annat ställs ett planerar medborgardialogmöte in.

Beslutet gäller 12 mars till 12 april.

Mötesplatser håller stängt

Mötesplatsen för äldre i stadshuset, på Tor och i Brevik håller stängt. Gäller till och mer 23 mars.

Skarp avrådan från att besöka omsorgs och äldreboenden

Staden avråder från besök på de kommunala boendena Siggebogården och Högsätra.

Städningen har intensifierats i alla verksamheter

På vårdboenden och skolor torkas bland annat dörrhandtag och tändknappar extra.

Fakta

Stadens krisledning bevakar läget

Lidingö stadens Krisledningsnämnd som består av kommunstyrelsens ledamöter är den instans som fattar beslut om eventuella åtgärder på Lidingö i samband med de pågående coronakrisen

De baserar sina beslut på den Centrala krisledningens rekommendationer. Centrala krisledningen leds av stadsdirektören. Dess uppgift är att följa det aktuella läget och har kontakter med relevanta myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten.

Källa: Lidingö stad
Visa merVisa mindre

– Det handlar om att skydda våra mest utsatta grupper, säger Daniel Källenfors.

Staden får in mycket samtal från människor som antingen är oroliga eller anser att man bör vidta skarpare åtgärder, eller att man överdriver.

– Jag får alla möjliga krav, säger Daniel Källenfors

– Men jag är helt trygg med att vi gör rätt saker. Jag känner tacksamhet mot centrala krisledningen som jobbar nästan dygnet runt med detta och bevakar läget minut för minut.