Skattefinansierade kamelfarmar faller inte Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på läppen. Foto: Mostphotos

Källenfors rasar: ”Lidingö får betala mer till andra kommuner”

Lidingö stad kommer att få betala mer till det kommunala utjämningssystemet nästa år. Fel, tycker Daniel Källenfors (M). – Pengarna går till kommuner som slösar med saker som kamelfarm och skatesamordnare, säger han.

  • Publicerad 12:25, 25 sep 2019

Lidingö är en av de kommuner som betalar allra mest pengar till det kommunala utjämningssytemet, den så kallade Robin Hood-skatten. Pengarna är tänkta att täcka kostnader som kommuner inte kan påverka själva, som till exempel behov av barn- och äldreomsorg.

Nästa ökar summan för Lidingö stad med 12 miljoner kronor, enligt förslag i statens budget.

Lidingö ”brandskattas”

– Lidingö får väldigt lite för sina skattepengar eftersom de går till andra kommuner, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

Han anser systemet vara djupt orättvist.

– Pengarna går till kommuner som slösar, till exempel på kommunala kamelfarmar och skatesamordnare, som i Malmö. Man ska inte brandskatta Lidingöborna för det.

När Lidingö nu får betala 12 miljoner mer. Är det någon planerad satsning man får stryka?

– Det är svårt att säga något specifikt. Men 12 miljoner hade behövs i vår kärnverksamhet. Men ytterst handlar det om att samhällskontraktet försvagas.  Det går ut på att man betalar och får något tillbaks  – men så är det inte här, säger Daniel Källenfors.

Lidingö betalar ut pengar – och får tillbaka

Betalar 656 miljoner….

För 2019 blir Lidingö stads avgift till den inkomstutjämningen 656 miljoner kronor.

…men får tillbaka 267 miljoner.

Ytterligare ett system –  den kommunala kostnadsutjämningen gör att staden får tillbaka av pengarna. För 2019 blir det 267 miljoner kronor som staden får tillbaka.

Då blir nettokostnaden 389 miljoner kronor…

Stadens kostnad  för det kommunala utjämningssystemet blir alltså 389 miljoner kronor.

…men nästa år blir nettot 12 miljoner till.

Det kommunala utjämningssystemet finns för att alla kommuner ska kunna ge alla medborgare likvärdig service. Systemet finansieras genom statliga bidrag men också genom en avgift som tas från kommuner med hög skattekraft – som Lidingö.

Fakta

Skate- och kamelsatsningarna som Källenfors ogillar

Kamelfarmen i Angered, Göteborg: 

Kamelfarmen var ett projekt som fick kommunalt bidrag 2015 för att skapa arbetstillfällen. Bygget av farmen kom dock aldrig igång och centret det är nu försatt i konkurs.

Skatesamordnaren i Malmö:

Malmö kommun har haft en kommunal skatesamordnade i sex år. Skatesamordnarens jobb går ut på att genomföra skate-evenemang, hålla föredrag och att  lyfta fram skateboardåkande kvinnor.

Visa merVisa mindre