Daniel Källenfors (M) är kommunstyrelsens ordförande på Lidingö. Foto: Stefan Källstigen

Källenfors om läsarnas namnförslag: ”Fantastiska personer”

Kommunalrådet Daniel Källenfors (M) är positiv till idén att namnge nya gator på ön efter kända Lidingöprofiler. Men det krävs att de anhöriga är med på noterna. Och – så klart – att det byggs något nytt.

  • Publicerad 05:30, 14 maj 2020

Det rådde ingen brist på förslag när Mitt i frågade er läsare om vem ni skulle vilja uppkalla en plats efter på Lidingö.

Bland namnen fanns avlidna kändisar som Monica Zetterlund, Hasse Alfredsson, Tage Danielsson och Povel Ramel. Även den fängslade journalisten Dawit Isaak lyftes fram som ett tänkbart namn.

Långsam byggtakt ger få namnärenden

Mitt i Lidingö passade förslagen vidare till de som sysslar med namnfrågor i Lidingö stad. En av dem är Eva Lagerblad, mark- och kanslichef på stadsbyggnadskontoret.

Hon ingår i den så kallade namnberedningen när nya gator och platser ska döpas.

Hon berättar att det är glest mellan namnärendena på Lidingö. Förklaringen är den långsamma byggtakten på ön.

– Det är flera år sedan några nya namn var uppe i kommunstyrelsen. Då var det lekplatser som skulle namnges. Det senaste stora ärendet var Dalénum, berättar hon.

Var brukar ni hämta era namnidéer?

– Vi sitter ner och funderar tillsammans. Det kan handla om vad som har funnits på platsen tidigare. När det gäller personer har vi som princip att de ska vara avlidna. Då brukar vi också fråga släktingar vad de tycker.

Vad skulle krävas för att en plats på ön skulle få namn efter en avliden kändis?

– Att släkten inte säger nej, och sen ska det gärna finnas en anknytning till platsen.

Kommunalråd: ”Finns många att välja bland”

Efter att namnberedningen tagit fram förslag är det kommunstyrelsen som fattar det formella beslutet om namngivning.

Kommunalrådet Daniel Källenfors (M) har principiellt inget emot att nya gator på ön döps efter kändisar.

– Det skulle vara trevligt och kul. Vi är väldigt lyckosamma som har haft så många kulturpersonligheter, företagare och samhällsengagerade medborgare. Det finns många att välja bland.

Vad tycker du om förslagen från läsarna?

– De är fantastiska personer som uppfyller kraven allihop. Men det är viktigt att anhöriga tycker att det är okej. Jag vet att vi har ställt frågan vid ett tillfälle och fått nej. Jag vill inte säga vem det gällde.

Några aktuella namnärenden ligger just nu inte på kommunstyrelsens bord. Enligt Daniel Källenfors kan det dröja tills gamla Lidingö sjukhus rivs och ersätts med bostäder.

Har du själv någon namnfavorit?

– Nej, men jag tycker att Gustaf Daléns väg i Dalénum var ett väldigt lyckat exempel. En framstående uppfinnare och företagare och dessutom som var viktig för Lidingös utveckling.