Gammal kåkstad. Fritidsområdet i Täby kyrkby har förfallit. Nu är kvarlevorna fällor för nyinflyttade barnfamiljer. Foto: ROLF ANDERSSON

Kåkstaden i skogen kan bli villakvarter

Ägarna till skogsmarken längs Gävsjövägen, på gränsen mellan Vallentuna och Täby, inväntar att en ny detaljplan ska börja gälla. Planen är att bygga 300 villor och att anlägga ett rekreationsområde.

  • Publicerad 16:43, 20 apr 2017

Ägarna till marken i skogen är dödsboet efter Eva Kristiansson. Sonen Peter Kristiansson förestår dödsboet och berättar varför platsen fått förfalla.

– Det har varit arrendetomter med fritidshus där sedan 1950-talet. Underhållet av området är avslutat i väntan på att en ny detaljplan för Nyborg ska börja gälla. Meningen är att det ska byggas villor i första hand, säger han.

LÄS MER: Historien om spökstaden mellan Täby och Vallentuna

Medan området i skogen förfaller flyttar barnfamiljer in på Täbysidan. Flera har investerat i storleksordningen 10-12 miljoner kronor på sina fastigheter. De har valt ett nybyggarområde som gränsar till skog. Men i skogen vågar de inte låta sina barn vara.

Där finns många ruckel, miljöfarliga saker, brunnar med lösa lock och förstört glas. Peter Karlssons familj med en liten dotter har bott i området i tre år.

– Det är lite otäckt, vi vågar inte släppa ut vår dotter i skogen. Det finns mycket glassplitter i området och någon berättade att de har hittat kanyler i de övergivna stugorna. Vi vet ju inte om husen rasar ihop, säger han.

– Det är dessutom ingen vidare kul utsikt. Det är tråkigt att man har mark intill en skog och inte kan släppa ut barnen där.

En annan barnfamilj fick själv säkra en del potentiellt farliga saker i skogen när de flyttat in i området. De hittade bland annat en brunn med vatten i där betonglocket låg bredvid. De lade på det igen men det är ganska enkelt att lyfta av.

Detaljplanen för området är fortfarande ute på samråd. Det har dessutom uppdagats ett fenomen med underjordiska vattenkällor som kan förändra byggplanerna. I förra veckan träffades projektledare och miljöplanerare för att resonera kring förekomsten av "artesiskt vatten" i marken. Detta innebär under vissa förhållanden att vattentryck i marken vara så stort att om man borrar genom lager med lera så pressas vattnet med kraft upp till eller över markens yta. Då uppstår och en så kallad artesisk källa.

LÄS MER: Vattentryck hotar stort bostadsprojekt – husen kan sjunka ned

– Vi vet inte exakt utbredningen av detta och var det artesiska vattnet finns, vilket innebär att det ännu inte är klart var allt byggs, säger miljöplanerare Anton Mankesjö.