Elena Pezzia, Jakob Lindstrand, med sonen Tom, och hans fru Kajsa Grenås är några av alla de föräldrar som engagerat sig för att få räcken längs kajen. Längst till höger Axel, 3 år. Foto: Åsa Sommarström

Kaj utan räcken kan bli dödsfälla

Ett snedsteg och olyckan kan vara framme. Många barnfamiljer som bor vid Liljeholms-kajen kräver nu att räcken sätts upp vid kajkanten. – Vår värsta mardröm är att ett barn ska trilla ner i vattnet, säger tvåbarnspappan Jakob Lindstrand.

  • Publicerad 15:22, 16 dec 2012

Det är sen eftermiddag och snön yr vid kajen nedanför Sjövikstorget. Flera barnfamiljer som bor i JM:s bostadskvarter i området har samlats för att berätta om situationen.

– Kajen ligger där som ett tyst hot. Man måste ha järnkoll på barnen, säger Kajsa Grenås, som ingår i det nätverk av föräldrar som startat en namninsamling.

I fredags hade 124 personer skrivit under uppropet.

Föräldrarna kräver att kommunen sätter upp räcken som skydd. Helst vill de se räcken längs hela kajsträckan, men allra viktigast är att få ett staket längs kajen nedanför Sjövikstorget.

– Vi har ju sett barn som jagat varandra farligt nära kajkanten eller som snubblat till. En olycka kan ske på ett ögonblick, säger Kajsa Grenås.

Elena Pezzia, som har barn på 3,5 år respektive 1,5 år säger:

– Det är väldigt många som håller till på Sjövikstorget, det är ju en samlingsplats.

Hon påpekar att Sjövikstorget sluttar nedåt mot kajen, vilket gör faran extra påtaglig.

– Ett barn som trillar i sjunker ju direkt, innan man ens hinner förstå vad som hänt, säger hon.

Men varför flyttar man till ett bostadsområde nära kajer när man har barn?

– Det här är ett område som marknadsförs för barnfamiljer och därför trodde jag att det skulle byggas räcken här, säger Kajsa Grenås.

Hon och andra föräldrar svarar att de inte funderade så mycket på risken när de flyttade hit, eftersom deras barn inte var födda då eller inte hade börjat gå.

– Men det är ju inte bara barn som kan ramla i, räcken kan ju även förebygga olyckor bland vuxna, säger Kajsa Grenås.

Räddningstjänstens larmcentral har rapporter om två tillbud i år, ett i april och ett i december. Båda rörde sig troligen om självmordsförsök. Men det har också inträffat olyckshändelser. Tidigare i höst hamnade en kvinna i vattnet när hon gick längs kajen i riktning mot Liljeholmsbron. Och i december förra året klev en annan person, en man, oavsiktligt över kajkanten. Även han fick hjälp att komma upp.

– Det är lite för enkelt att ramla över kanten, säger Peter Berggren på Skärholmens närpolis, som förstår föräldrarnas oro.

Byggföretaget JM har ansvaret för kajen än så länge, men hänvisar till Stockholms stad.

– Vi är inte främmande för att titta på frågan, men det är Stockholms stad som ska ta över den. Om något ska göras måste det ske i samråd med staden, säger Björn Olsson, projektledare på JM.

JM har haft önskemål om att ha småbåtsbryggor hela vägen mellan Årstabron och Sjövikstorget, vilket även skulle öka säkerheten.

– Men det finns ingen möjlighet att göra detta i nu gällande detaljplan, då måste detaljplanen göras om och vi kommer inte vidare i våra byggprojekt. säger Björn Olsson.

På exploateringskontoret bollar man över ansvaret till trafikkontoret.

– Det är trafikkontoret som förvaltar alla kajer i Stockholm. De har helhetsgreppet, säger Lars Fyrvald, projektledare på exploateringskontoret.

Men har aldrig den här frågan varit uppe till diskussion hos er?

– Nej, jag kan inte påminna mig att det har nämnts. Men jag tror att det funnits en frågeställning på trafikkontoret, säger Lars Fyrvald.

På trafikkontoret fanns inte någon som kunde uttala sig i frågan vid tidningens pressläggning.