BRYGGOR? Ett förslag på besparing från kultur- och fritidsnämnden är att ta bort bryggorna vid Kairobadet. Foto: Anna Wettergård

Kairobadets bryggor kan tas bort om nämnd tvingas spara

Inga bryggor vid Kairobadet, inga bajamajor vid Sättrabadet och sänkt bidrag till idrottsföreningar. Det kan bli konsekvenserna om kommunstyrelsens budgetdirektiv blir verklighet – men mycket kan hända innan dess.

  • Publicerad 13:41, 17 maj 2022

Så det är först till hösten som vi vet mer om hur den faktiska budgeten blir.

Andrea Möllerberg (VB). Foto: Upplands Väsby kommun

Väsbyalliansen presenterar inte någon budget före valet. Men kommunstyrelsen har som vanligt tagit fram budgetdirektiv, där nämnderna får ett förslag på en summa att röra sig med nästa år. Utifrån det tar nämnderna fram förslag på nedskärningar – om sådana behövs.

Svaren blir sedan underlag för diskussion inför det slutgiltiga budgetförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden får enligt direktivet en större budget 2023. Men när nämnden räknar bort ökade löne- och priskostnader innebär direktivet ändå en effektivisering på 1,6 miljoner kronor.

Nämndens sparförslag är bland annat att ta bort bryggorna vid Kairobadet, att sluta underhålla Sättrabadet och att skippa konstsnöspåret på Vilundavallen vintertid. Dessutom föreslås bidragen till idrottsföreningar minskas med 35 procent och att bidragen till kvällsvandringar slopas helt. Och temaparken Barnen Wäsby Verkstäder återställs inte efter skadegörelse.

”Konsekvensen av det blir att idrottsföreningarna behöver höja medlemsavgifterna för att ha råd med att betala exempelvis lokal- och planhyror, det blir därmed dyrare för barn och ungdomar att idrotta i Väsby”, står det i nämndens svar på budgetdirektivet.

Vill ha mer pengar

Andrea Möllerberg (VB), ordförande i kultur- och fritidsnämndens ordförande, vill slippa skära ner och
i stället ha mer pengar.

– Ser jag isolerat på kultur- och fritidsnämndens budget bör den ökas med tanke på den stora inflyttning vi har i Väsby och att det är kö till mycket av de saker som finns inom våra verksamheter, säger hon och fortsätter:

– Vi behöver bygga ut och bygga ifatt helt enkelt för att kunna erbjuda fler barn och ungdomar möjligheter att utöva kultur, fritid och idrott.

Andrea Möllerberg understryker att de nämnda besparingsförslagen i nästa steg blir grund för en politisk diskussion om prioriteringar.

– Så det är först till hösten som vi vet mer om hur den faktiska budgeten blir.

Även andra nämnder tvingas enligt direktivet spara, däribland socialnämnden. ”Detta ger nämnden en extremt svår situation för att nå budget i balans”, skriver nämnden.

Mitt i frågar kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M) hur troligt det är att effektiviseringskraven går igenom.

– Inte i någon budgetprocess som jag känner till har alla de eventuella eller möjliga konsekvenser som beskrivits i nämndernas förutsättningar också blivit utfallet när en budget presenteras. Att spekulera i sannolikheter vid denna tidpunkt är inte seriöst, säger han.

Varför har ni lagt direktiv som innebär besparingar?

– Vi i den politiska ledningen har inte beslutat att någon verksamhet ska spara. Direktiven grundas i den statistik och de omvärldsfaktorer som finns vid det tillfället. De innehåller inte politiska ställningstaganden. De kommer långt senare
i budgetprocessen.

Budgetprocessen

Budgetdirektiv är kommunstyrelsens preliminära beslut om hur mycket pengar som varje nämnd ska få i kommande budget.
Tas kring mars varje år.

Nämnderna lämnar sedan en återrapport i form av möjliga konsekvenser utifrån de budgetramar nämnderna fått enligt budgetdirektivet.

Därefter sker ett arbete inom budgetberedningen att prioritera medel, baserat på ytterligare tillkommande ekonomiska fakta.

Kommunfullmäktige beslutar sedan om budgeten efter valet.

Visa merVisa mindre

Förslag till besparingar inom kultur och fritid

Inga konstsnöspår vintertid för längdskidåkning på Vilundavallen.

Återgå till naturbadplats vid Sättrabadet. Ingen påfyllnad av sand, inga mobila toaletter under badsäsongen, ingen slyröjning.

Ta bort bryggorna vid Kairobadet.

Inget återställande av Barnen Wäsby Verkstäder efter skadegörelse – enbart ta bort trasigt och farligt material, inte köpa in nytt eller återställa trasig eller försvunnen utrustning.

Sänkt grund- och aktivitetsbidrag till idrottsföreningarna med 35 procent.

Inget bidrag till Kvällsvandringar.

Sammanlagt skulle dessa åtgärder spara 1,6 miljoner kronor.

Källa: Upplands Väsby kommun

Visa merVisa mindre

SÄTTRABADET. Enligt sparförslaget ska Sättrabadet åter bli naturbadplats. Ingen påfyllnad av sand, inga mobila toaletter under badsäsongen, ingen slyröjning. Foto: Charlotte Arwedsson