Kablar, vad Karolinska i Huddinge byggs ut

Nya operationssalar, en ny datortomograf och dessutom nya förlossningsplatser. Karolinska i Huddinge byggs ut och om för 1,9 miljarder.

  • Publicerad 09:07, 12 apr 2018

En stor grå huskoloss har rests på baksidan av Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Den sitter ihop med sjukhusets utskjutande byggnader från Barngatan.

Just nu är det mest betong, byggfläktar, kabel och ledningar i det 29 000 kvadratmeter stora huset.

Men när det tas i bruk finns här hypermoderna operationssalar, datortomograf och avancerad utrustning för intervention.

Landstingsrådet Paul Lindquist vid nybygget.

Mitt i följer med när fastighetslandstingsrådet Paul Lindquist (M) går en tidig husesyn. Vi hamnar direkt i en gigantisk kabelhärva, och får veta att det dras 25 mil datakabel i huset, och att det finns wifi var tionde meter.

Flera sjukhus bygger ut

Det är inte bara vid Karolinska i Huddinge som det byggs. Även Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, S:t Görans sjukhus och Södertälje sjukhus bygger ut.

– Vi investerar 50 miljarder kronor under tio år på att bygga ut våra sjukhus, och då är inte Nya Karolinska inräknat. Det är den största utbyggnaden av sjukvården någonsin, säger Paul Lindquist.

I det nya huset finns det i bottenplanet en stor steriliseringsavdelning, kylanläggning och annan teknisk utrustning.

På nästa våning ska röntgen och intervention flytta in. Intervention är operationer inne i kärl, en slags avancerad titthålskirurgi.

På den översta våningen blir det nya operationssalar med den allra senaste tekniken.

Lustgas i badet

Men det byggs även om inne i det gamla sjukhuset, på våningsplanen i anslutning till den nya byggnaden.

En ny förlossningsavdelning byggs i den före detta logopedmottagningen. 17 nya platser tas i bruk i juni, och om något år ytterligare 13 platser.

Förlossningrummen blir så kallade funktionsrum, där mamman och barnet får vara kvar även för eftervård, och alltså slipper flytta på sig. Varje rum har toa med badkar, dit även lustgas är draget, för smärtlindring.

Så här kommer den nya byggnaden se ut.

Totalt kostar bygget på Karolinska i Huddinge 1,9 miljarder. 300 personer jobbar här och planen är att patienter och personal ska flytta in 2020.

Den medicintekniska utvecklingen leder till kortare vårdtider

Paul Lindquist

Beslut om att bygga ut Karolinska i Huddinge togs redan 2013. Men köer till operation och köer på akutmottagningarna visar på att landstinget har svårt att hålla jämna steg med befolkningsökningen och invånarnas behov av sjukvård.

Bygger man ikapp behovet nu?

– Vi har faktiskt landets kortaste vårdköer. Inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvårdsplan bygger vi nu 870 nya vårdplatser, varav 220 på akutsjukhusen. Men eftersom den medicintekniska utvecklingen leder till kortare vårdtider ökar inte behovet av nya vårdplatser på akutsjukhusen i takt med befolkningsutvecklingen, säger Paul Lindquist.

Hur ska ni klara att bemanna de nya operationssalarna och vårdplatserna?

– Bristen på vårdpersonal är en utmaning som vi delar med alla landsting. Vi måste bli bättre på att rekrytera och behålla personal. Till exempel erbjuder vi betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

Fakta

Byggboom på sjukhusen

 

Danderyds sjukhus

Ny akutvårdsbyggnad samt 44 nya och moderna vårdplatser i sjukhusets södra kvarter. Klart under 2019.

Ombyggnad av befintligt hus (hus 22), klart 2023.

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

En ny byggnad på södra sidan av sjukhuset, med operationsavdelning, interventionsavdelning och röntgen. Ombyggnad inne i sjukhuset ger ny förlossningsavdelning. Nybygget klart 2020.

Södersjukhuset

Tre nya byggnader i den västra delen av sjukhusområdet.

En med ny akutmottagning, operationssalar och en sterilcentral, en med vårdavdelningar och en med godsmottagning. Klart 2020.

S:t Görans sjukhus

En ny byggnad längs S:t Göransgatan med angöring till akuten samt en avdelning med 34 rum för förlossning och eftervård.

Dessutom en byggnad med intensivvårdsavdelning samt tre vårdavdelningar. Inflytt 2021.

Sollentuna sjukhus

Ny huvudentré och reception för samtliga mottagningar. Dessutom röntgenavdelning och mindre labbverksamhet.

Sjukhuset är helt stängt under ombyggnationen och öppnar 2019.

Nacka sjukhus

96 vårdplatser för psykiatri byggs ut och om. Klart 2019.

Södertälje sjukhus

En befintlig vårdbyggnad totalrenoveras. Klart under 2019.

 

Källa: Locum
Visa merVisa mindre