REJVBRÅKET. Polisens beslut att förbjuda rejvfesterna i Marievik kommer att prövas i domstol. Och enligt biträdande jurist Harri Keränen kan rejvarna vinna. Foto: Sophie Stigfur/Mostphotos

Jurist om rejvblockaden i Liljeholmen: “Liknande fall har vunnit i högsta domstolen”

Polisen har förbjudit rejvfesterna i Marievik och menar att rör sig om offentliga tillställningar. Men det kan vara så att polisens insats inte håller rättsligt. Det menar biträdande jurist Harri Keränen som hänvisar till tidigare fall. Samtidigt fortsätter polisens blockad i Liljeholmen.

  • Publicerad 13:51, 20 jul 2016

Om det nu finns narkotikabruk här så vill vi bli av med det lika mycket som dem

Polisen har sedan i fredags förbjudit kulturföreningen Fritt forum att arrangera rejvfester i dess kulturhus i Marievik. Polisen hävdar att det rör sig om offentliga tillställningar, vilket de har rätt att förbjuda om det tidigare förekommit brott.

Eftersom man tagit mellan 20 och 30 personer för narkotikabrott på festerna sedan mars, har man alltså tillräckliga skäl för förbudet. Men detta gäller bara om festerna verkligen är offentliga tillställningar. Skulle det i stället handla om privata tillställningar för ett slutet sällskap, vilket föreningen hävdar, har polisen inte rätt att förbjuda festerna - oavsett om det förekommit brott.

– Vi använder oss av ordningslagen som verktyg för att sätta stopp för en farlig verksamhet, som vi menar är offentliga tillställningar. Men deras uppfattning är en annan så det kommer att prövas rättsligt, säger Carolina Paasikivi, chef för polisområde Syd.

LÄS OCKSÅ: Polisblockad mot kulturhus i Marievik - Nu ska rejven stoppas

Och enligt biträdande jurist Harri Keränen på advokatbyrån Defens är det oklart om festerna verkligen ska betraktas som offentliga tillställningar.

– Det rättsliga läget är oklart, man gör en helhetsbedömning från fall till fall. Men om man säger att det är en offentlig tillställning så är ett av villkoren att alla, precis alla människor, ska ha tillgång till det. Och så är det ju inte nu. Det är medlemsinbjudningar, det är lite hemligt och det finns dessutom en åldersgräns för att gå på de här festerna vilket alltså innebär ett specifikt krav, säger Harri Keränen.

Liknande fall har vunnit i högsta domstolen

Han hänvisar också till ett tidigare fall, då några ungdomar anordnade en dansfest utan tillstånd i Skutskär 2012 och dömdes för brott mot ordningslagen. Men när fallet överklagades till högsta domstolen friades arrangörerna. Eftersom det bara varit inbjudna personer som haft tillträde till festen och att de som gick in kontrollerades mot en gästlista, slog man fast att det rörde sig om en privat tillställning.

– Det finns vissa likheter. Om domstolen som behandlar kulturföreningens överklagande väljer att följa högsta domstolens avgörande så kan de eventuellt vinna framgång, säger Harri Keränen.

Men eftersom föreningens hyreskontrakt löper ut sista september är det oklart om överklagandet ens kommer hinnas tas upp i rätten innan de lämnar lokalen för gott.

– Vi kommer begära förtur eftersom det är ett så pass allvarligt övertramp av polisen, så får vi hoppas att det går upp snart, säger dj:n Damien Eie, medlem i Fritt forum.

Polis på plats dygnet runt till september

Samtidigt som föreningsmedlemmarna väntar på att den juridiska processen ska ha sin gång, är polisen på plats dygnet runt för att vakta det nu tomma kulturhuset i Marievik. Så kommer det fortsätta till sista september om inte domstolen hinner besluta något annat, enligt Carolina Paasikivi, chef för polisområde Syd. Men att det skulle dra stora polisiära resurser håller hon inte med om.

–  Stora resurser vet jag inte, vi har bedömt det som oerhört angeläget. Vi har lagfört närmare 30 personer för narkotikabrott på de här festerna sedan i mars, men poliserna som varit där har bedömt att det varit många fler än så som varit påverkade. Det handlar omfattande narkotikabruk och det är väldigt viktigt att vi får stopp på det, särskilt som vi uppfattar att många gör sin drogdebut på festerna.

Men Damien Eie från föreningen Fritt forum är av en annan åsikt.

– De ska ha poliser här dygnet runt i flera månader, vad kan det kosta? Det är ett enormt resursslöseri. Och det här "omfattande narkotikabruket" som de talar om finns det ju inga bevis för, utan det bygger på polisens bedömningar. Om det nu finns narkotikabruk här så vill vi bli av med det lika mycket som dem, borde de inte sköta sitt jobb istället och ta hand om det istället för att strypa en hel kultur? Vi vill inte heller ha sånt här, säger han.

"Skattebetalare ska inte finansiera ordningsvakter"

Enligt Carolina Paasikivi är det ingen lösning att använda poliserna som nu vaktar den tomma lokalen till att istället närvara på festerna och se till att inga individer begår brott.

–  Vi har försökt men det här omfattande narkotikabruket fortsätter, det går inte att lagföra så många. Och även om vi är på plats så kvarstår risken för deltagarna, vi stöter på nya människor varje gång. Att vi är där är inte ett sätt att få det under kontroll och poliser ska heller inte vara ordningsvakter, säger Carolina Paasikivi och tillägger:

–  Arrangörer av offentliga tillställningar har också ett eget ansvar att se till det finns ordningsvakter, det ska inte skattebetalarna finansiera utan det ska man göra själv.

Att det finns en risk att polisen på det här sättet tvingar ut rejvkulturen längre i periferin ute i skogarna runt om Stockholm, där det är ännu svårare att säkerställa säkerheten för deltagarna, håller hon med om.

–  Det kanske det finns, men vi kan inte tillåta narkotikaanvändning för att det sker i ljuset, säger Carolina Paasikivi.

Detta har hänt

Kulturföreningen Fritt forum har haft verksamhet i en lokal i Marievik på Liljeholmskajen sedan mars i år.

Verksamheten har bland annat bestått av kulturcafé, konstutställningar, dj-skola för nyanlända samt rejvfester.

Polismyndigheten har sedan fredagen 15 juli förbjudit föreningen att arrangera festerna, som polisen menar är offentliga tillställningar vilket föreningen saknar tillstånd för. Föreningen hävdar å sin sida att det rör sig om medlemsfester i slutna sällskap, vilket inte ger polisen rätt att förbjuda arrangemangen.

Polisen kommer vara på plats utanför kulturhuset dygnet runt tills föreningens hyreskontrakt löper ut i september för att se till att inga fler fester hålls, så vida inte ett överklagande hinner gå igenom före dess.

Föreningen Fritt forum kommer att överklaga förbudet.

Visa merVisa mindre