Juridisk strid att vänta om tredje Nacka-mast

En juridisk strid ser ut att blåsa upp om en tredje Nacka-mast. I början av december sade politikerna nej till ännu en mast. Ett nej som kan komma att överklagas.

  • Publicerad 11:35, 20 dec 2017

Lokaltidningen Mitt i Nacka har tidigare skrivit om att politikerna i Nacka varit på gång att säga nej till att bygga en tredje Nacka-mast i Nackareservatet.

I början av december klubbade politikerna igenom sitt nej.

Företaget som vill bygga masten, Bauer media, överväger att överklaga.

– Vi ser just nu över möjligheten att överklaga, vi anser att Nacka kommun gjort en felaktig bedömning och inte följer lagen, säger Teemu Korhonen, distributionschef på Bauer media.

Sade nej

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott sade vid sitt sammanträde den 6 december nej till att ge bygglov för masten.

Motiveringen var att en tredje mast skulle ge en ”stor omgivningspåverkan” och även påverka ”natur- och kulturvärdena i hög utsträckning.”

Ett bygglov skulle även gå emot ”intentionerna med markens användande i kommunens översiktsplan”, ansåg politikerna.

Ansökan om bygglov avslogs därför.

Kan överklaga

Bauer media, företaget som ansökt om bygglovet, kan komma att överklaga:

– Vi ser just nu över möjlighet att överklaga, vi anser att Nacka kommun gjort en felaktig bedömning och inte följer lagen, säger Teemu Korhonen.

Teemu Korhonen tillägger att bolagets jurister för närvarande ser över hela ”ansökningsprocessen”.

Drygt 200 meter hög

Den planerade tredje Nacka-masten skulle bli 212 meter hög och skulle användas för radioutsändningar av kommersiella radiokanaler. Även två teknikbodar om 30 respektive 60 kvadratmeter skulle byggas liksom sex betongfundament där staglinor skulle angöras på ett avstånd av 75 respektive 135 meter från masten.

Masten skulle ta drygt 57 000 kvadratmeter mark i anspråk, eller drygt sju fotbollsplaner.