Låg- och mellanstadieskola. Margretelundsskolan i Österåker är en kommunal F-6 skola och har cirka 500 elever. Foto: Stefan Källstigen

Journalslarv på skola i åratal: ”Ingen drabbad”

Under flera år har Margretelundsskolan inte haft koll på sina skolhälsojournaler och uppgifter om enskilda elever. – Ingen har råkat illa ut, säger Henrik Kempe, elevhälsochef i Österåker.

  • Publicerad 08:40, 28 jun 2021

Vi behöver justera rutinerna.

I minst 20 år har Margretelundsskolan i Österåker slarvat med elevernas hälsovårdsjournaler.
Det visar en granskning som kommunen själv gjort – efter att skolan anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kommunens egen granskning visar att skolan, i stället för att föra över all information om enskilda elever till kommunens digitala arkiv, i flera fall sparat denna i pappersjournaler, kollegieblock och på post-it-lappar.

Den äldsta eleven vars pappersjournal man hittat på skolan var född 1988 – vilket betyder att hen slutade på skolan redan år 2000/2001.

Flera brister upptäckta

Enligt kommunarkivarien som gjort tillsynen har skolan brustit i sin hantering på en rad punkter, men enligt Henrik Kempe, chef för elevhälsan i Österåker, har det inte påverkat hälsoarbetet.

Vi upplever inte att det är en så stor brist att det hotar patientsäkerheten.

Har vårdnadshavare informerats?

– Nej, men det ingen som råkat illa ut. Det är mer att vi behöver justera rutinerna.

I februari inledde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sitt tillsynsärende om Margretelundsskolan. Enligt Inger Hemmingsson, inspektör på IVO, besökte man inte skolan utan ställde frågor till kommunen.

Utifrån svaren bedömde man sedan att det inte fanns några brister och avslutade ärendet. Sedan dess har IVO fått nya tips. Bland annat ska majoriteten av skolans fjärdeklassarna inte erbjudits hälsobesök. Enligt Henrik Kempe beror det inte journalhanteringen.

– Det beror på omständigheter runt omkring.

I juni skrev en vårdnadshavare till IVO att det tagit skolhälsovården på Margretelundsskolan mer än tre månader att skicka en remiss. I april tipsade en "tjänsteperson kommun/region”, om att man fått påminna skolan "ett antal gånger" innan de fått en elevs journal: ”Den försenade handlingen har medfört att vaccinationer fördröjts”.

Alla upplysningar vi får in är intressanta, säger Inger Hemmingsson, inspektör på IVO.

Några av bristerna enligt kommunens tillsyn

Uppgifter om mobbning och oro för elever fanns antecknade på post-it lappar och i kollegieblock.

Journaler hittades som egentligen skulle ha skickats till elevernas nya skolor.

Journaler för elever med skyddad identitet var inte särskilt uppmärkta.

Äldsta journalen som hittades var för en elev född år 1988 och skulle arkiverats för länge sedan.

Källa: Österåkers kommun

Visa merVisa mindre

Margretelundsskolan i Österåker. Foto: Stefan Källstigen