Jordbro kan få rösta om kulturhusbygge

Jordbro centrum eller Jordbro pendeltågstation? Politikerna är oense gällande placeringen av det framtida kultur-huset. Nu vill Socialdemokraterna ha folkomröstning.

  • Publicerad 18:34, 29 jan 2012

I december kom majoriteten och Socialdemokraterna överens om att bygga ett nytt kultur- och föreningshus i Jordbro.

Men sedan går åsikterna isär.

Majoriteten vill att kulturhuset ska placeras i Jordbro centrum, för att på så sätt öka livet och rörelsen i området.

Socialdemokraterna, som nu föreslår en lokal folkomröstning om de olika alternativen i samband med valet 2014, vill ha byggnaden vid pendeltågstationen, där det även planeras för ett nytt torg.

– Jordbro centrum lever inte i dag, och enligt konsultrapporter till kommunen så beror det på att det just ligger mitt i centrala Jordbro. Man måste bygga i anslutning till kommunikationerna idag. Det skulle ge både fler företag och restauranger vid pendeltågstationen, säger Robert Noord (S), oppositionsråd i Haninge.

Kommunstyrelsens ordförande, Martina Mossberg (M), tycker inte att en folkomröstning är någon bra lösning, utan står fast vid att Höglundaparken är det bästa alternativet.

– För oss är det angeläget med ett attraktivt läge, säger hon.

– Vi har en mängd olika föreningar och verksamheter vid Höglundaparken som attraherar Haningebor från andra kommundelar. Och det är inte längre avstånd mellan Jordbro pendeltågsstation till Jordbro centrum, än från Handens pendeltågstation till Haninge centrum.

Hon tror att stråket kan utvecklas till en attraktiv gata med bebyggelse.

Men Robert Noord tvivlar på att tillräckligt många skulle ta sig hela den vägen till ett kulturhus.

– Det är uppenbart att människor inte vill gå så långt. Titta på Ungdomens hus vid Rudan i Handen. Det blir en psykologisk barriär för ungdomarna, de vill inte gå till Rudan utan vill vara mer i centrum, säger han.

Socialdemokraterna menar att den föreslagna folkomröstningen ska ses som en kompromiss i och med att de två blocken inte kan enas.

Fakta

Ett hus för alla

I dag huserar kultur- och ungdomsverksamheten i den nedlagda Jordbromalmsskolan.

Det nya kulturhuset i Jordbro ska inrymma redan befintlig verksamhet, med ungdomsgård, dansstudio samt kultur- och teaterscen.

Källa: Haninge kommun

Visa merVisa mindre