NEJ. Rasmus Jonlund (L) tycker att Norr Mälarstrand är ett olämpligt område för en brandstation. (Arkivbild) Foto: MItt i

Jonlund (L) kritisk mot brandstationen

Förslaget att tillfälligt flytta Kungsholmens brandstation till Norr Mälarstrand har väckt känslor. Nu instämmer Rasmus Jonlund (L) i kritiken.

  • Publicerad 11:27, 8 jun 2022

Det här är inte något som bara angår de närboende

Mitt i berättade förra veckan att fastighetskontoret vill bygga en tillfällig brandstation vid parkeringsplatsen bredvid Orangeriet på Norr Mälarstrand.

Stationen skulle enligt bygglovsansökan användas mellan december 2022 och december 2024 då den ordinarie stationen på Hantverkargatan renoveras.

Ett orimligt förslag tycker stadsdelsnämndens ordförande Rasmus Jonlund (L) som blev förvånad när han fick höra om planerna.

– Dels för att själva förslaget låter orimligt, dels för att jag fick veta om det via oroliga grannar i området som fått information om bygglovsansökan.

Han anser att stadsdelsnämnden borde ha fungerat som remissinstans och att platsen är olämplig då den är mycket trafikerad och ett viktigt stråk för stockholmare och turister. Men också för att den har ett stort kulturhistoriskt värde.

Vrider och vänder

Personal och föräldrar med barn på Eiraskolan, som ligger i närheten, har också framfört oro. En bostadsrättsförening är i sin tur kritisk mot att stationen skulle ligga vid ett av Stockholms populäraste och mest trafikerade gång- och cykelstråk.

– Det här är inte bara något som angår de närboende utan alla stockholmare och Kungsholmsbor. Det är ett långvarigt och stort ingrepp på en mycket känslig plats, säger Rasmus Jonlund.

Staden har lämnat in två bygglovsansökningar. En vid Norr Mälarstrand och en vid S:t Göransområdet på parkeringen på Magnus Huss väg. Men det är Norr Mälarstrand som är fastighetskontorets huvudspår.

Rasmus Jonlund säger att han hoppas att fastighetskontoret ser över om det går att ha stationen vid Sankt Göran eller någon annan plats i stadsdelen.

– Jag vill betona att jag förstår att det inte är lätt att hitta en lämplig plats, men jag tycker att man borde försöka.

I lokala Facebookgruppen ”Kungsholmen” finns däremot flera positiva kommentarer angående placeringen. Flera anser också att det är bra att det finns en station på Kungsholmen även under renoveringen och att sirener och blåljus hör till när man bor i en stad.

Många poängterar att den nuvarande stationen också ligger i ett centralt läge där många bor och rör sig.