Jonas Naddebo försvarar sparkraven på kulturen

Kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) försvarar sparkraven på kulturförvaltningen, som gör att personalen måste bantas. – Man behöver effektivisera och jobba smartare, säger han.

  • Publicerad 07:22, 25 jan 2019

Oppositionen var inte nådig i sin kritik efter beskedet att kulturförvaltningen nu erbjuder sina anställda avgångsvederlag och avtalspensionslösningar. Detta för att klara den strama kulturbudget som det grönblå styret lagt för 2019.

Men kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) slår ifrån sig kritiken.

– Lokalkostnaderna och andra kostnader har skenat. Det har Socialdemokraterna varit medvetna om, men inte gjort något åt. Nu gör vi det som krävs. Vi har en tajtare budget och då har förvaltningen i uppdrag att göra dessa viktiga förändringar, säger han.

Ser över lokalkostnader

Kulturförvaltningen ska bland annat se över hur lokaler kan användas effektivare, till exempel genom att kulturskolan använder skolornas lokaler bättre.

Dessutom bantas alltså personalstyrkan vid kulturförvaltningen, för att minska lönekostnaderna. Det kan drabba inte minst Stockholms stadsbibliotek, som samtidigt fått uppdraget att öka öppettiderna.

– Man behöver effektivisera och jobba smartare. Men det här upplever jag att man jobbar väldigt strukturerat med från förvaltningen, så att det inte ska påverka dem som tar del av verksamheten, säger Jonas Naddebo.

Många har uttryckt oro för hur den stramare budgeten ska slå mot Kulturskolan. Men Jonas Naddebo är övertygad om att det går att effektivisera utan att det drabbar barnen som går i den.

– Det är en tajtare budget än 2018. Men den är inte så nattsvart som oppositionen utmålar den som. Den är mindre än 2018 men större än 2017, säger han.