Trixig. Läsare kommenterar Mitt i:s artikel om utfarten från centrumparkeringen. Foto: Stefan Källstigen

Jodå staden, fler än Mitt i tycker till om p-utfarten

"Vi har inte fått några synpunkter på den här platsen." Tidigare i år ringde Mitt i staden om p-utfarten från Spånga centrum. Svaret – se ovan. Att fler än tidningen har en uppfattning framgår av tidningens Facebook-sajt. "Ingen rolig utfart", skriver en läsare.

  • Publicerad 07:00, 25 dec 2021

Vi har inte fått några synpunkter på den här platsen, förutom du som ringt nu.

Mitt i skrev för några veckor sedan om utfarten från centrumparkeringen i Spånga centrum.

Den som kör ut från utfarten och ska svänga vänster har en något längre sträcka att köra än vid en "normal" vänstersväng på grund av att trafiken åt vänster viker in bakom ett kvarter.

Gungade fram och åter

När tidningen en vardagseftermiddag i november ställde sig vid utfarten för att betrakta trafiken från utfarten var det flera bilister på väg ut från utfarten som stod och gungade fram och tillbaka med bilen i väntan på en lucka i trafiken för att svänga vänster.

Mitt i hade då tidigare varit i kontakt med Stockholms stads trafikkontor, staden äger gatan Sörgårdsvägen, som man kör ut på. Stadens svar blev att staden inte har några planer på att göra om utfarten och att tidningen var den första som hört av sig om utfarten.

"Vi har inte fått några synpunkter på den här platsen, förutom du som ringt nu."

På tidningens Facebook kommenteras artikeln. En läsare skriver att beroende på tid kan det komma mycket bilar och under sommaren så är det cyklister "som dammar på där" vilken läsaren uppfattar som "läskigt".

"Ingen rolig utfart", skriver en annan läsare.

En tredje läsare tar upp trafiksituationen i stort i Spånga centrum. Läsaren skriver att på eftermiddagar korkas vägen från stationsområdet och upp till Svandammen igen på grund av bussar som kommer på rad.

Läsaren skriver att hen "häromdagen" blev sittande i bilkö i tio minuter på grund av detta.

Ytterligare en läsare befarar att hela Spånga snart drabbas av "trafikinfarkt".

Fotgängare först

Stockholms stad äger gatorna vid den aktuella utfarten, Sörgårdsvägen och Spånga torgväg.

Staden har höjt trottoaren där utfarten ligger, för fotgängarnas skull.

Trafik som kommer från vänster på enkelriktade Spånga torgväg och från höger på Sörgårdsvägen har företräde.

Den gemensamma grunden för alla väjningsregler är att ingen i trafiken har rättigheter, utan alla har gemensamma skyldigheter, är trafikkontorets budskap.

Visa merVisa mindre