Barnet och föräldern skulle träffas varannan helg, i tre timmar. Foto: Mostphotos

JO kritiserar Skärholmens stadsdelsnämnd

JO riktar kritik mot Skärholmens stadsdelsnämnd. Orsaken är att nämnden förhindrat umgänget mellan ett barn och en förälder.

  • Publicerad 10:40, 17 okt 2018

Den ena föräldern hade ensam vårdnad om barnen efter en skilsmässa. Södertörns tingsrätt beslutade dock att den andra föräldern skulle få umgängesrätt med det yngsta barnet under tre timmar varannan helg, med så kallat umgängesstöd (en tredje närvarande och stödjande person).

Men Skärholmens stadsdelsnämnd ställde upp ett villkor: En tolk skulle också närvara vid umgänget. Sedan lyckades nämnden inte få tag i någon tolk. Följden blev att umgänget mellan barn och förälder uteblev.

Inte rätt att ställa villkor

JO kritiserar nu stadsdelsnämnden för att man inte verkställde tingsrättens dom. JO konstaterar att nämnden inte hade rätt att ställa villkoret att en tolk skulle vara med, eftersom det inte stod något om en tolk i domen.

”Nämnden får… inte ställa upp villkor för umgänget som i praktiken begränsar barnets rätt till umgänge med föräldern”, skriver JO.

Oro för barnens trygghet

Stadsdelsnämnden har förklarat att man varit orolig för att barnets trygghet skulle äventyras om umgängesstödjaren inte förstod vad som sades mellan föräldern och barnet.

Under 2016 skedde umgänge tmed tolk och då var umgängesstödjaren tvungen att ingripa för att föräldern gjorde barnen otrygga på olika sätt, bland annat genom att prata illa om den andra föräldern.