Brister. Kommunen lever inte upp till de krav som ställs på hanterandet av utlämning av allmänna handlingar, enligt JO. Nu har kommunen vidtagit åtgärder. Foto: Stefan Källstigen

JO-kritiken: Brister när handling skulle mejlas ut

Ekerö kommun var inte snabba nog med att skicka handlingar som begärts ut. Nu riktar Justitieombudsmannen (JO) kritik mot kommunen, och lyfter att det saknades kunskap om vilka regler som gäller.

  • Publicerad 11:33, 23 sep 2022

Vissa kommuner och myndigheter sköter det här exemplariskt

I juni förra året begärde en Mälaröbo ut en handling om en bullerutredning från kommunen, en begäran som han sedan kompletterade i augusti samma år.

Att ta del av allmänna handlingar som begärts ut ska enligt tryckfrihetsförordningen ske skyndsamt. Gärna samma dag, men med vissa undantag kan det anses skyndsamt om det sker inom någon eller några dagar. För Mälaröbon tog det upp till sex veckor att få ut handlingarna. Dessutom saknades alla uppgifter som begärts ut.

– Det här kravet är centralt för att man inte ska lämna något utrymme för myndigheter att förhala ett utlämnande, säger Nils Funcke, yttrandefrihetsexpert.

Han menar att det är väldigt olika hur myndigheter sköter sig när det gäller allmänna handlingar.

– Vissa kommuner och myndigheter sköter det här exemplariskt. Andra verkar inte bry sig nämnvärt.

Flera brister

Mälaröbon i fråga anmälde kommunen till JO som nu granskat handläggningen. I ett beslut från 23 augusti i år lyfter JO flera brister.

"Enligt kommunen finns det en instruktion för utlämnanden av allmänna handlingar på intranätet, men rutinerna är inte kända för alla anställda och följs inte i alla lägen. Det är därför angeläget att kommunen informerar berörda tjänstemän om regelverket för utlämnande av allmänna handlingar och de rutiner som gäller inom kommunen", skriver JO i beslutet.

I ett yttrande medger kommunen att deras mejlpolicy inte följts och att utlämnandet därför dröjt. De menar att en bidragande orsak var att frågan ställdes när ordinarie personal hade semester och att det fanns oklarheter i vad som egentligen efterfrågades, något JO inte håller med om.

Utbildar personal

– Vi säkerställde till den här sommaren att det fanns folk i ansvarig ställning som var i tjänst hela tiden och kunde rycka in och ta i det här. JO har rätt i att det ska finnas kompetent personal på plats även under semestern och en kunskap och kompetens om vad en allmän handling är, säger Tommie Eriksson, kommunens miljö- och stadsbyggnadschef.

Han menar det säkerställs inför varje både jul- och sommarsemestrar och även vid klämdagar, men att det brast i fjol. Kommunen genomför kompetensutbildning efter behov, exempelvis för ny personal.

Chef. Tommie Eriksson är kommunens miljö- och stadsbyggnadschef. Foto: Rodrigo Paras

Om JO

Justitieombudsmannen (JO) ska granska så att myndigheterna följer lagarna och reglerna som styr deras arbete.

JO granskar särskilt lagar som gäller enskilda medborgares rättigheter och skyldigheter i förhållande till det offentliga, exempelvis att folk får se allmänna handlignar de begär ut från kommuner och myndigheter.

Källa: jo.se

Visa merVisa mindre

Berget i Stenhamra som byggde Stockholms gator

Nyheter Ett helt samhälle uppstod och försvann på några decennier 1884 köpte Stockholms stad ett berg i skogen på Färingsö för att bryta sten till stadens gator. I bergets skugga växte en hel värld upp. 50 år senare försvann den, lika snabbt som den dykt upp.fredag 30/9 15:22

Glödande hett med eldstad bland Mälaröborna

Nyheter Samtidigt råder brist på ved Hösten har tagit sitt grepp om Mälaröarna och elpriserna skenar. Då ökar intresset att installera kamin. Just nu råder ett sällan skådat högtryck.fredag 30/9 15:14

190 gravstenar riskerar att välta på Ekerö

Nyheter Många underkändes i trycktest En vält gravsten kan orsaka stora skador. För att undvika det har nästan 900 av Ekerö kyrkas gravstenar trycktestats de senaste månaderna. Många av dem visade sig inte klara trycket.torsdag 29/9 17:03