JM överklagar – vill inte rena utsläpp från krossen i Ekobacken

Värmdö kommun har krävt att JM renar vatten från krossen i Ekobacken som släpps ut i grundvattnet och innehåller mycket höga halter av metaller och sulfat. Nu överklagar JM kommunens beslut.

  • Publicerad 14:15, 6 dec 2019

JM har drivit krossverksamhet på flera olika platser i Ekobacken sedan 2009.

Enligt Värmdö kommun släpper JM:s kross ut ”mycket höga halter av metaller och sulfat” i grundvattnet och dikesvattnet.

Kommunen tycker inte att JM:s riskklassning av bergmaterialet är tillförlitlig och ser en risk att vattnet i Baggensfjärden påverkas negativt.

Ska rena dagvatten och lakvatten

Värmdö kommun beslutade därför den 5 november att JM ska:

1. Rena dagvatten och lakvatten som uppkommer vid kross och sortering alternativt samla upp vattnet.

2. Snarast komma in med förslag på hur dagvatten och lakvatten ska renas och tas om hand innan det släpps vidare ut i grundvatten och dagvatten. 

3. Varje månad tills verksamheten upphör göra mätningar på det utgående vattnet och redovisa för Värmdö kommun.

Kräver att kravet på rening av vattnet upphävs

JM överklagar nu kommunens beslut till länsstyrelsen.

”JM Entreprenad yrkar i första hand att föreläggandet upphävs”, skriver företagets advokat i överklagandet.

Om JM trots allt måste rena vattnet vill företaget mer tid på sig.

”I andra hand yrkas att tiden för påbörjande av rening av dagvatten och lakvatten framflyttas.

JM vill ha tid att gå igenom kommunens beslut med en tekniskt sakkunnig. Företaget begär anstånd till den 9 januari för att utveckla grunderna för sitt överklagande.