Jätteskola planeras mellan Bagarmossen och Skarpnäck

Stadsdelens skolor räcker inte till när tusentals bostäder ska byggas. Nu planerar staden en ny jätteskola mellan Bagarmossen och Skarpnäck med cirka 1 000 elever.

  • Publicerad 12:50, 1 apr 2015

Helt orört kommer nog inte det
gröna stråket
att vara.

Stadens planer på att bygga 2 500 bostäder i Bagarmossen och Skarpnäck innebär nya utmaningar för områdets skolor. När nya barnfamiljer flyttar in måste stadsdelen stå rustad med lokaler. Därför tittar stadsbyggnadskontoret på möjligheten att bygga en ny jätteskola.

– Förutom de skolor som finns kommer också ytterligare en stor grundskola med cirka 1 000 elever att behövas, säger Madeleine Lundbäck, ansvarig för planerings- och gestaltningsfrågor för programmet för Bagarmossen-Skarpnäck.

Vid Bagisskogen

Det är ännu oklart var skolan skulle placeras. Hetaste alternativet just nu är dock området söder om Bergholmsskolan, i anslutning till Bagisskogen. Madeleine Lundbäck framhåller att behovet skolplatser kommer vara så stort att även befintliga skolor kommer att behöva byggas ut.

Utöver en ny grundskola planerar staden också mellan sex och åtta förskolor i området. Även dessa ska vara stora. Varje förskola beräknas få mellan sex och åtta avdelningar, det vill säga minst 100 barn per förskola.

– Det är ungefär den volymen på förskolor som efterfrågas i dag, säger Madeleine Lundbäck.

Presenteras i höst

Skolan och förskolorna ingår i det program som stadsbyggnadskontoret nu arbetar med att ta fram för Bagarmossen-Skarpnäck, som presenteras senare i höst. Nyligen avslutades en del av arbetet, den så kallade designdialogen, där grannar och föreningar i området var med och utformade egna förslag till det planerade mastodontbygget om
2 500 bostäder.

Många på designdialogen var positiva till en ny skola vid Bergholmsskolan, men också måna om att lämna Bagisskogen fri från bebyggelse.

När resultatet från designdialogen presenterades på ett öppet nämndmöte förra veckan kom omkring 80 å­hörare.

Bilväg inte önskvärd

Det blev då också tydligt att det gröna stråket mellan Bagarmossen och Skarpnäck är väldigt uppskattat av de boende i området, och att det bland många inte är önskvärt med någon bilväg mellan områdena.

– Vi vet att trafiken kommer öka något på Sockenvägen, men inte i så stor ökning att det skulle motivera en väg. Det ska mycket till för att föreslå något sådant. Vi tror att vi kan utveckla det gröna stråket till ett gemensamt parkrum. Det är möjligt att bygga på andra platser och klara uppdraget om 2 500 bostäder, säger Madeleine Lundbäck.

– Men helt orört kommer nog inte det gröna stråket att vara.

Bra bostadsplatser

Tre platser pekas särskilt ut som bra ställen att bygga bostäder på.

– På Bergholmsskolans tomt.

– I Skärgårdsskogen.

– I närheten av Skarpnäcks sportfält.

– Kring dessa områden kommer vi absolut att planera bostäder, sen hur mycket och exakt var får vi detaljstudera, säger Madeleine Lundbäck.

Godkänt program nästa år

Staden planerar för 2 500 bostäder i Bagarmossen och Skarpnäck. Ambitionen är att alla bostäder ska stå klara 2030.

Under våren kommer ett programförslag att arbetas fram.

Programmet kommer gå ut på samråd i höst.

Staden räknar med att ha ett godkänt program sommaren 2016.

Visa merVisa mindre

Vill engagera de boende

Designdialog är ett sätt för staden att engagera
medborgarna i en byggprocess. Under två kvällar har grannar och representanter från olika föreningar i
området diskuterat stadsbyggnadsförslag för området Bagarmossen-Skarpnäck.

Resultatet från designdialogen ställs nu ut i Skarpnäcks kulturhus.