Visionsbild av huvudgatan genom Skogsbyn. Skola till vänster och parktorget som leder till Vackra Nannas torg till höger. Foto: Läsarbild Stockholms stad

Jätteprojektet i Stora Sköndal växer – 4 500 bostäder kan byggas

Jätteprojektet i Stora Sköndal växer. 4 500 nya bostäder ska byggas – 700 fler än vad som tidigare har planerats. I torsdags antog stadsbyggnadsnämnden programmet.

  • Publicerad 08:15, 24 maj 2019

Stora förändringar väntar i Stora Sköndal. Stiftelsen Stors Sköndal, som äger marken, vill bygga tusentals nya bostäder, tre nya skolor, 61 nya förskoleavdelningar och 15 000 kvadratmeter nya lokaler för vård, kultur, handel och annat.

Planerna väckte stor uppmärksamhet, och mycket motstånd, när de presenteras för ett drygt tre år sedan. Efter samrådet 2017 sänktes höjden på en del hus och det planerade antalet bostäder minskades, från 4 400 till 3 800.

Men nu växer projektet igen. I samråd med stiftelsen utökar den grönblå alliansen antalet bostäder till 4 500. Det gör man för att stiftelsen ska ha råd med de stora kostnaderna för exploateringen av gatunätet, och samtidigt bibehålla balansen mellan bostadsrätter och hyresrätter i projektet (50/50).

Visionsbild av Västra Flaten sett från naturreservatet. Södra entrén vid Flatens naturreservat till vänster. Kvartersbebyggelse som öppnar sig mot naturen rakt fram.  Illustration: Stockholms stad

– Om man inte hade ökat antalet bostäder skulle stiftelsen ha varit tvungen att öka andelen bostadsrätter för att klara kostnaderna. Det vill inte stiftelsen. En blandad stad är väldigt viktig för stiftelsen, och det är det för oss också, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

De 700 bostäder som tillkommit ska inte byggas på ett enda ställe, utan tillföras de olika delprojekten. Joakim Larsson tror därför inte att de kommer att orsaka några större protester. Han menar också att den känsligaste delen gäller rivning av de 139 småhusen i Skogsbyn. Pensionärerna som bor där protesterade kraftigt när rivningsplanerna blev kända.

– Sedan dess har en dialog pågått med dem, om hur deras situation ska lösas. Rivningarna kommer att börja först 2022 och göras i etapper för att underlätta för dem, säger Joakim Larsson.

I torsdags var programmet för Stora Sköndal uppe i stadsbyggnadsnämnden, för godkännande. Där klubbades det, med den grönblå alliansens ändring om ytterligare 700 bostäder. Därefter ska Stiftelsen Stora Sköndal och Stockholms stad tillsammans ta fram förslag till detaljplaner.

Visionsbild av Berga torg, det nya lokala centrumet sett från skolan. M-hus i bakgrunden och bostadshus med lokaler till höger. M-hus är ”hus för möjligheter, möten, miljö och mobilitet”, där parkeringsdelen kan göras om till andra verksamhetsytor.  Illustration: Stockholms stad

Utbyggnaden ska ske med cirka 300 bostäder per år.

– Stiftelsen ska bygga steg för steg, för att kunna fortsätta verksamheten under hela byggtiden, säger Joakim Larsson.

År 2035 ska jätteprojektet vara klart, om allt går enligt planerna.

Visionsbild av Stora Sköndal 2035, vy från Drevviken mot norr.  Illustration: Stockholms stad

Visionsbild av Berga strand och Östra Strandparken sett från träddungen i Strandparken.  Illustration: Stockholms stad

 

Fakta

Jätteprojektet ger stiftelsen nya möjligheter

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning.

Stiftelsen vill genomföra jätteprojektet för att kunna fortsätta att långsiktigt utveckla sina verksamheter i området. Tanken är en blandad stad med 50 procent bostadsrätter och 50 procent hyresrätter.

Fokus är en miljö som ”socialt och fysiskt inkluderande” och att ta hänsyn till de kulturvärden och ekologiska värden som finns i området.

Källa: Stiftelsen Stora Sköndal, Stockholms stad
Visa merVisa mindre